ela-bg.eu

Децата в големия свят

Глобалното и приобщаващото образование са двете страни на една и съща монета. От една страна, се фокусираме върху детето да го подкрепим и развием неговия потенциал. От друга - учим детето как то, неговите решения и действия се отразяват на целия свят и на всички други в него.
  ОЩЕ
Глобалното образование:

Глобалното образование е активен обучителен процес, основаващ се на ценности като солидарност, равенство, толерантност, отговорност и сътрудничество. То позволява на хората да преминат към ниво на осъзнатост за устойчивото човешко развитие като свързаност на личното  разбиране и включване в процеса с причините и ефектите на световните проблеми.

Какво правим:

Като основател и член на Българската платформа за международно развитие, Център за приобщаващо образование е съорганизатор на ежегодната Национална конференция по глобално образование. Инициативата популяризира философията, принципите и методите на глобалното образование за формирането на активни глобални граждани сред децата и младите хора, като един от най-ефективните начини да се отговори на предизвикателствата на глобализацията днес.

Повече за децата в големия свят
 

Новини

Обучения

Проекти