ela-bg.eu

Сдружение ЕЛА с менторска програма за работа с деца „Готови за утре“

Сдружение ЕЛА с менторска програма за работа с деца „Готови за утре“
<<< Изтеглете наръчник за прилагане на менторска програма >>>  


Екипът на Сдружение за споделено учене ЕЛА разработи менторска програма за работа на младежи-доброволци с деца. Програмата разглежда всички етапи и процеси във взаимодействието между ментор и насочван, като предлага структура и отговаря на основни търсения на младите хора, желаещи да отделят от времето си, за да бъдат ментори. Програмата беше представена на пресконференция на 1 октомври от 11.00 ч. в офиса на Сдружение за споделено учене ЕЛА на ул. „Княз Борис I“ № 133.

Менторската програма идва като естествено продължение на дългогодишната работа на Сдружението със студенти в педагогически и други хуманитарни специалности и подготовката им за пряка работа с деца. С програмата екипът на ЕЛА се стреми да предложи структуриран процес с ясни роли, принципи на работа и здравословни граници на взаимоотношенията. Програмата разглежда задълбочено целеполагането, като важен аспект на менторския процес. Умението за поставяне на цели, определяне на стъпки за осъществяването им и способността за анализ на постигнатото е важно, както за ежедневието и училищния живот, така и за професионалното развитие на децата в бъдеще. Целеполагането се разглежда и като инструмент за откриване на силните страни на учениците и тяхното реално приложение в живота.

Програмата е оформена в наръчник, който е достъпен за свободно ползване тук. В наръчника е отделено място и на предизвикателствата, които може да срещне един ментор и начините да намери решение за тях. В менторския процес предизвикателствата могат да бъдат от чисто административни до дълбоко емоционални като силнопривързване, смесване на различни роли и превръщане на ментора в „съветник по всички въпроси“.

В разработването на програмата взеха участие студенти-доброволци и петокласници от 156 ОбУ „Васил Левски“ в Кремиковци. Обратните връзки на децата са изцяло положителни, почти всички заявяват, че им е харесало общуването със студентите. Повече от 80% смятат, че след тези срещи им е по-лесно да си поставят цели, а около 70 % споделят, че им е било приятно да откриват и обсъждат собствените си силни страни, както и че се чувстват по-уверени да правят планове за себе си. Обучителната програма и наръчникът за ментори-доброволци са разработени в рамките на проект „Готови за утре – програма за младежи-доброволци като ментори на деца от уязвими групи“. Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Национална програма за младежта (2016-2020), Министерство на младежта и спорта по договор № 25-00-25/02.06.2020. 

Опознаваме света на другите

Приобщаващото и глобалното образование са двете страни на една и съща монета. От една страна, се фокусираме върху детето да го подкрепим и развием неговия потенциал. От друга - учим детето как то, неговите решения и действия се отразяват на целия свят и на всички други в него.

Програмата „Опознаваме света на другите“ има интеркултурни измерения и помага на децата да видят различията помежду си като интересни, вместо като опасни.

Тя е разработена като обучителен модул в рамките на изнесените лагери на Сдружение ЕЛА, където събираме деца с различна етническа и културна принадлежност, различни диалекти и унаследени вярвания за света, т.е. търсим най-причудливия микс от деца и младежи.

Досега лагерите са били безплатни за децата, а единственото ни условия към училищата е да включат целия випуск и всички деца без изключение. Затова когато тази година питахме: „Радваш ли се, че ще бъдеш на този лагер“, едно дете от малко северозападно село отговори: „Да, защото за първи път ме избират за нещо.“

Обратната връзка от директорите е, че тези лагери имат огромно влияние върху децата и учители, защото това е преживяване за целия випуск и споделените ценности на приемане и толерантност продължават да създават среда на добронамереност и разбирателство и след това.
 

ОЩЕ