ela-bg.eu

Подкрепете нашата кауза повече деца да учат със своите връстници, да получават качествено образование и да се чувстват добре в училище, приобщени и ценени.

Всяко дете има право да бъде прието и ценено.

Всяко дете трябва да бъде прието и ценено.

Всяко дете може да бъде прието и ценено.

Сега.

Ние работим за това.

Форма за дарение

Моля, попълнете следната форма.

ЗАПОЗНАХ СЕ И СЕ СЪГЛАСЯВАМ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ И С ПОЛИТИКАТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ЦЕНТЪР ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ