ela-bg.eu

Mентор или ментос? Какво мислят децата?

В периода 10-15 септември екип на Сдружение ЕЛА и студенти-доброволци говориха с петокласниците от 156 ОбУ „Васил Левски“ в Кремиковци за техните мечти и пътя към осъществяването им.

Студентите бяха посрещнати с голямо вълнение от децата. В различни формати – индивидуални и групови, тези четири дни бяха посветени на техните силни страни и мечти, не липсваха и разговори за страховете им. Целта на посещенията беше младите хора да насърчат у децата умението за целеполагане и планиране, които да им помогнат да си представят стъпките за осъществяване на мечтите им. Изминалата година беше истинско предизвикателство за учениците и не малко от тях споделиха, че се чувстват неуверени в началото на новата година, в която ще са пети клас – един нов етап с различни учители и много предизвикателства.

Децата демонстрираха силен интерес към присъствието на доброволците-ментори и бяха активни в заниманията. В отговор на въпроса „Какво означава ментор?“, децата отговарят „Някой, който ти помага“; „Някой, който те следи какво правиш“. В формат на свободни асоциации за думата „ментор“ децата се забавляваха и асоциираха думи като „ментос“ (ментов бонбон) и „майстор“. А за думата „студент“ – „някой, който е много умен“, „някой, който работи на студено“.  Оказа се, че учениците в голяма степен имаха ясна представа за това какви искат да бъдат. „От малка знам, че искам да съм футболистка“, заяви Камелия, която вече тренира редовно.

Обратните връзки на децата за преживяното като цяло са много положителни и почти всички заявяват, че им е харесало общуването със  студентите. Повече от 80% смятат, че след тези срещи им е по-лесно да си поставят цели, а около 70 % споделят, че им е било приятно да откриват и обсъждат собствените си силни страни, както и че се чувстват по-уверени да правят планове за себе си.

Студентите се поготвиха за пряката си работа с децата, като преминаха обучения за ментори и участваха в усъвършенстването на програма за младежи–доброволци като ментори на деца и ученици от уязвими групи. Посещенията и обученията са част от проект „Готови за утре – програма за младежи-доброволци като ментори на деца от уязвими групи“. Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Национална програма за младежта (2016-2020), Министерство на младежта и спорта по договор № 25-00-25/02.06.2020.

Опознаваме света на другите

Приобщаващото и глобалното образование са двете страни на една и съща монета. От една страна, се фокусираме върху детето да го подкрепим и развием неговия потенциал. От друга - учим детето как то, неговите решения и действия се отразяват на целия свят и на всички други в него.

Програмата „Опознаваме света на другите“ има интеркултурни измерения и помага на децата да видят различията помежду си като интересни, вместо като опасни.

Тя е разработена като обучителен модул в рамките на изнесените лагери на Сдружение ЕЛА, където събираме деца с различна етническа и културна принадлежност, различни диалекти и унаследени вярвания за света, т.е. търсим най-причудливия микс от деца и младежи.

Досега лагерите са били безплатни за децата, а единственото ни условия към училищата е да включат целия випуск и всички деца без изключение. Затова когато тази година питахме: „Радваш ли се, че ще бъдеш на този лагер“, едно дете от малко северозападно село отговори: „Да, защото за първи път ме избират за нещо.“

Обратната връзка от директорите е, че тези лагери имат огромно влияние върху децата и учители, защото това е преживяване за целия випуск и споделените ценности на приемане и толерантност продължават да създават среда на добронамереност и разбирателство и след това.
 

ОЩЕ