ela-bg.eu

Започва проект Готови за утре!

Започва проект Готови за утре!
В Сдружение за споделено учене ЕЛА сме приятно развълнувани, защото стартираме  работа по нов проект „Готови за утре – програма за младежи-доброволци като ментори на деца от уязвими групи“. 

Проектът осъществяваме в периода 01.06.2020 до 15.10.2020 г.  благодарение на подкрепата на Министерство на младежта и спорта, Национална програма за младежта (2016-2020).

Целта му е чрез директно взаимодействие  доброволци-ментори да насочат и подкрепят деца да развият силните си страни и да се мотивират да следват целите, които сами ще си поставят. Ще създадем менторска програма, която ще е систематизира начина на работа между студенти и наскоро завършили хуманитарни специалности и деца от прогимназиален етап. 

В рамките на проекта студенти в ролята на ментори-доброволци ще бъдат обучени и ще проведат серия от срещи с ученици от училище-партньор, което предстои да изберем.

Убедени сме, че работата ни по проекта ще бъде отлична възможност за развитие на професионалните умения на младите специалисти и ценен опит за среща с нови ролеви модели за децата.
   

 
Проект „Готови за утре – програма за младежи-доброволци като ментори на деца от уязвими групи“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Национална програма за младежта (2016-2020) на Министерство на младежта и спорта. Договор № 25-00-25/02.06.2020.