ela-bg.eu

Първи обучения на доброволци по проект ”Готови за утре“

Сдружение за споделено учене ЕЛА проведе първите обучения със студенти по проект „Готови за утре – програма за младежи-доброволци като ментори на деца от уязвими групи“ на 8 и 9 септември.

Основа на обученията беше разработената от екипа на ЕЛА менторска програма, насочена към доброволци-ментори на деца от уязвими групи. Целите на обученията и участието на студентите в тях е от една страна да се усъвършенства самата програма с тяхната обратна връзка и от друга те да се подготвят за пряката си работа с децата. 

Към този етап на проекта вече има и училище-партньор, чийто екип и ученици откликнаха на предложението за включване с интерес, ентусиазъм и радост. Предстоят посещения в 156 ОбУ „Васил Левски“ в Кремиковци, в които менторите ще насочат и подкрепят децата да развият силните си страни и да се мотивират да следват целите, които сами ще си поставят. Доброволците-ментори са студенти и/или наскоро завършили хуманитарни специалности и немалка част от тях вече работят или планират да работят с деца. Всички те са силно мотивирани и с вълнение очакват директните срещи с децата. 

Работата по допълване и усъвършенстване на менторската програма и формиране на студенти-ментори ще продължи в третото еднодневно обучение на 23 септември 2020 г.

Проект „Готови за утре – програма за младежи-доброволци като ментори на деца от уязвими групи“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Национална програма за младежта (2016-2020) на Министерство на младежта и спорта. Договор № 25-00-25/02.06.2020.

Опознаваме света на другите

Приобщаващото и глобалното образование са двете страни на една и съща монета. От една страна, се фокусираме върху детето да го подкрепим и развием неговия потенциал. От друга - учим детето как то, неговите решения и действия се отразяват на целия свят и на всички други в него.

Програмата „Опознаваме света на другите“ има интеркултурни измерения и помага на децата да видят различията помежду си като интересни, вместо като опасни.

Тя е разработена като обучителен модул в рамките на изнесените лагери на Сдружение ЕЛА, където събираме деца с различна етническа и културна принадлежност, различни диалекти и унаследени вярвания за света, т.е. търсим най-причудливия микс от деца и младежи.

Досега лагерите са били безплатни за децата, а единственото ни условия към училищата е да включат целия випуск и всички деца без изключение. Затова когато тази година питахме: „Радваш ли се, че ще бъдеш на този лагер“, едно дете от малко северозападно село отговори: „Да, защото за първи път ме избират за нещо.“

Обратната връзка от директорите е, че тези лагери имат огромно влияние върху децата и учители, защото това е преживяване за целия випуск и споделените ценности на приемане и толерантност продължават да създават среда на добронамереност и разбирателство и след това.
 

ОЩЕ