ela-bg.eu

Общуване Север – Юг: партньорство между европейски и африкански училища за един справедлив свят

Период: Януари 2013 - Декември 2014 г.
Период: Януари 2013 - Декември 2014 г.
Финансираща организация: Европейска комисия

Партньори:
  •     O3V -  Дания;
  •     Artemisszio -  Унгария;
  •     Volontariat  - Словения;
  •     Неправителствени организации от Гана, Кения и Сиера Леоне

Цели на проекта: 
Да осъществи модел на програма, която да подобри чувствителността и критичното разбиране на глобалните проблеми сред учениците от гимназиален етап от 16 европейски училища от четири държави и да насърчи тяхното активно участие за разрешаване на тези проблеми с фокус върху Целите на хилядолетието за развитие. 

Проектът допринася за включването на глобални теми във формалното образование, като развива мрежа от глобално партньорство между европейски училища, учители, неправителствени организации и партньори от глобалния Юг.

Описание на проекта: 
В периода септември 2013 – юни 2014 г. четири училища от България ще се включат с провеждането на часове по глобално образование и в активен онлайн обмен на знания и дейности с четири училища от Гана. 

Опознаваме света на другите

Приобщаващото и глобалното образование са двете страни на една и съща монета. От една страна, се фокусираме върху детето да го подкрепим и развием неговия потенциал. От друга - учим детето как то, неговите решения и действия се отразяват на целия свят и на всички други в него.

Програмата „Опознаваме света на другите“ има интеркултурни измерения и помага на децата да видят различията помежду си като интересни, вместо като опасни.

Тя е разработена като обучителен модул в рамките на изнесените лагери на Сдружение ЕЛА, където събираме деца с различна етническа и културна принадлежност, различни диалекти и унаследени вярвания за света, т.е. търсим най-причудливия микс от деца и младежи.

Досега лагерите са били безплатни за децата, а единственото ни условия към училищата е да включат целия випуск и всички деца без изключение. Затова когато тази година питахме: „Радваш ли се, че ще бъдеш на този лагер“, едно дете от малко северозападно село отговори: „Да, защото за първи път ме избират за нещо.“

Обратната връзка от директорите е, че тези лагери имат огромно влияние върху децата и учители, защото това е преживяване за целия випуск и споделените ценности на приемане и толерантност продължават да създават среда на добронамереност и разбирателство и след това.
 

ОЩЕ