ela-bg.eu

Национална програма за преодоляване на насилието на ЕЛА и AVON навлиза в третата си фаза

Национална програма за преодоляване на насилието на ЕЛА и AVON навлиза в третата си фаза
Започва трета фаза на Национална програма за преодоляване на насилието на AVON България и Сдружение за споделено учене ЕЛА. След успешно реализираните първи два етапа на програмата в 12 училища от София, София област и гр. Перник, през новия етап очакваме да участват още поне 25 нови училища. Целта на третата фаза е разширяване на регионалния обхват и ангажиране на местните общности. Враца и Пазарджик са новите регионални центрове, към които се насочва програмата, продължава работата и в София

Желанието ни е да достигнем до по-голям брой млади хора, като активираме вниманието им към преодоляване на насилието във взаимоотношенията във всичките му формифизическо, психическо, сексуално, пренебрегване, кибертормоз. Очакваме да се повиши чувствителността им по темата и самите те да придобият мотивация от своя страна да работят по нея със свои връстници. Продължаваме да считаме училището за естествен партньор за участие в програмата. Паралелно с това имаме желание да изградим капацитет у заинтересовани професионалисти за продължаваща работа в местните общности. Затова се насочваме към формат обучение за обучители. Предвиждаме да се включат, както действащи специалисти от сферата на образованието и помагащите професии, така и студенти от същите специалности, които да съчетаят развитието на собствените си професионални умения с по-спонтанно осъществяване на връзка с учениците, предвид близостта им по възраст. Предстои да бъде обявен конкурс за подбор на участниците.
Националната програма за преодоляване на насилието е част от глобалната инициатива на AVON Cosmetics за превенция на насилието спрямо жени и момичета. В България инициативата се провежда с фокус върху преодоляването на насилието във взаимоотношенията между младите хора, чиято естествена среда е училището. Целевата група за включване в програмата са момичета и момчета в гимназиален етап на образование, 9 и 10 клас. Програмата има за цел да повиши вниманието на младите хора към проблемите на насилието във взаимоотношенията, във всичките му форми, като акцентира и на емпирично по-високия риск от попадане на момичета в ситуация на насилие.  

Разработената програма е базирана на резултатите от проведено през февруари 2019 г. национално изследване сред 860 ученици в X клас с основен акцент насилието във взаимоотношенията, в семейна среда и в училище.

Резултатите от изследването сочат, че повечето десетокласници поставят училището почти наравно с улицата като място, където се случва насилие. Има и ясна тенденция на обвинение към пострадалия, че е предизвикал с нещо акта на насилие. Те имат много слабо или никакво познание на служби и услуги за подкрепа, към които да се обърнат в случай на насилие, както и са свидетели на забележително висок процент психическо насилие.

В първите два етапа на програмата бяха обхванати в пряка работа над 200 ученици от 12 училища. 

Опознаваме света на другите

Приобщаващото и глобалното образование са двете страни на една и съща монета. От една страна, се фокусираме върху детето да го подкрепим и развием неговия потенциал. От друга - учим детето как то, неговите решения и действия се отразяват на целия свят и на всички други в него.

Програмата „Опознаваме света на другите“ има интеркултурни измерения и помага на децата да видят различията помежду си като интересни, вместо като опасни.

Тя е разработена като обучителен модул в рамките на изнесените лагери на Сдружение ЕЛА, където събираме деца с различна етническа и културна принадлежност, различни диалекти и унаследени вярвания за света, т.е. търсим най-причудливия микс от деца и младежи.

Досега лагерите са били безплатни за децата, а единственото ни условия към училищата е да включат целия випуск и всички деца без изключение. Затова когато тази година питахме: „Радваш ли се, че ще бъдеш на този лагер“, едно дете от малко северозападно село отговори: „Да, защото за първи път ме избират за нещо.“

Обратната връзка от директорите е, че тези лагери имат огромно влияние върху децата и учители, защото това е преживяване за целия випуск и споделените ценности на приемане и толерантност продължават да създават среда на добронамереност и разбирателство и след това.
 

ОЩЕ