ela-bg.eu

Да научим! Пилотно въвеждане на образованието за развитие в България

Период: 2010-2012 г.
Да научим! Пилотно въвеждане на образованието за развитие в България
Период: 2010-2012 г.
Финансираща организация: Европейска комисия

„Да научим!” е проект за въвеждане на глобалното образование в български училища и университети. С него Център за приобщаващо образование заедно със своите партньори се стреми да представи пред българските учители, а те пред своите ученици, въпроси от глобален характер, които изследват икономическите, екологическите и социални взаимовръзки между нас „тук” и други хора „някъде там”.

Целта ни е младите хора да получат задълбочено знание за Целите на хилядолетието за развитие и за глобални въпроси като промяна на климата, бедност, достъп до образование, приемане на различията; да изградят умения за критично мислене, анализиране на решения и справяне с проблеми; да развият ценности и отношение за социална справедливост и активна гражданска позиция. Подходът, който прилагаме в нашите обучения и в материалите, които подготвяме е интерактивен, базиран на учене чрез правене.

Проектът се реализира заедно с Глобална инициатива за психиатрия - водещ партньор; Каритас България; Информационна мрежа БлуЛинк; Джендър проект за България и Сътрудничество за доброволчество България.

Опознаваме света на другите

Приобщаващото и глобалното образование са двете страни на една и съща монета. От една страна, се фокусираме върху детето да го подкрепим и развием неговия потенциал. От друга - учим детето как то, неговите решения и действия се отразяват на целия свят и на всички други в него.
 

ОЩЕ