ela-bg.eu

Да научим! Пилотно въвеждане на образованието за развитие в България

Период: 2010-2012 г.
Да научим! Пилотно въвеждане на образованието за развитие в България
Период: 2010-2012 г.
Финансираща организация: Европейска комисия

„Да научим!” е проект за въвеждане на глобалното образование в български училища и университети. С него Център за приобщаващо образование заедно със своите партньори се стреми да представи пред българските учители, а те пред своите ученици, въпроси от глобален характер, които изследват икономическите, екологическите и социални взаимовръзки между нас „тук” и други хора „някъде там”.

Целта ни е младите хора да получат задълбочено знание за Целите на хилядолетието за развитие и за глобални въпроси като промяна на климата, бедност, достъп до образование, приемане на различията; да изградят умения за критично мислене, анализиране на решения и справяне с проблеми; да развият ценности и отношение за социална справедливост и активна гражданска позиция. Подходът, който прилагаме в нашите обучения и в материалите, които подготвяме е интерактивен, базиран на учене чрез правене.

Проектът се реализира заедно с Глобална инициатива за психиатрия - водещ партньор; Каритас България; Информационна мрежа БлуЛинк; Джендър проект за България и Сътрудничество за доброволчество България.

Опознаваме света на другите

Приобщаващото и глобалното образование са двете страни на една и съща монета. От една страна, се фокусираме върху детето да го подкрепим и развием неговия потенциал. От друга - учим детето как то, неговите решения и действия се отразяват на целия свят и на всички други в него.

Програмата „Опознаваме света на другите“ има интеркултурни измерения и помага на децата да видят различията помежду си като интересни, вместо като опасни.

Тя е разработена като обучителен модул в рамките на изнесените лагери на Сдружение ЕЛА, където събираме деца с различна етническа и културна принадлежност, различни диалекти и унаследени вярвания за света, т.е. търсим най-причудливия микс от деца и младежи.

Досега лагерите са били безплатни за децата, а единственото ни условия към училищата е да включат целия випуск и всички деца без изключение. Затова когато тази година питахме: „Радваш ли се, че ще бъдеш на този лагер“, едно дете от малко северозападно село отговори: „Да, защото за първи път ме избират за нещо.“

Обратната връзка от директорите е, че тези лагери имат огромно влияние върху децата и учители, защото това е преживяване за целия випуск и споделените ценности на приемане и толерантност продължават да създават среда на добронамереност и разбирателство и след това.
 

ОЩЕ