ela-bg.eu

Зелени идеи за туризма в Европа

Период: Oктомври 2015 – Mарт 2018 г.
Зелени идеи за туризма в Европа
Период на реализация: Oктомври 2015 – Mарт 2018 г. 
Финансираща организация: Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз в областта на образованието, обучението, младежта и спорта 

“Зелени идеи за туризма в Европа“ има за цел да подобри практическото знание на професионалното образование в туризма като повиши разбирането на учениците за връзката между мениджърските решения и въздействието над околната среда чрез новаторски методи и технологии.

Основният продукт на проекта е интерактивен онлайн инструмент, който  представя функционирането на действителни предприятия от туристическия бранш чрез достъпни графични способи подобни на мисловните карти. Представители на туристическия бранш ще допринасят за обновяването на библиотеката с нови примери, за да се осигури актуалността на инструмента и в бъдеще. Той ще включва и теоретична част, описваща актуални и нововъзникващи практики свързани с устойчивото и регенеративно развитие на туризма. Крайната цел е въвеждането на инструмента в учебната програма на професионалните училища, както и в програмите за професионално обучение на управителски кадри в туристически предприятия.

В рамките на проекта ще бъдат идентифицирани пропуските в професионалното образование по туризъм в страните-партньори относно устойчивото управление; ще бъде организирано проучване на новаторските практики в сферата на устойчивия туризъм; ще бъде създаден сайт-инструмент представящ теорията и приложението на тези практики. Предстоят обучения и събития, целящи неговото популяризиране.

Проектът се ръководи от Център за приобщаващо образование в партньорство с Ecosystem Europe Association, България, Професионална гимназия по туризъм „Михалаки Георгиев“ - Видин, България, Stockholm Environment Institute - Tallinn, Естония и Context Learning, Финландия.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Това съобщение отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.
[/userfiles/files/EU_erasmus_en_small.jpg]


 

Опознаваме света на другите

Приобщаващото и глобалното образование са двете страни на една и съща монета. От една страна, се фокусираме върху детето да го подкрепим и развием неговия потенциал. От друга - учим детето как то, неговите решения и действия се отразяват на целия свят и на всички други в него.

Програмата „Опознаваме света на другите“ има интеркултурни измерения и помага на децата да видят различията помежду си като интересни, вместо като опасни.

Тя е разработена като обучителен модул в рамките на изнесените лагери на Сдружение ЕЛА, където събираме деца с различна етническа и културна принадлежност, различни диалекти и унаследени вярвания за света, т.е. търсим най-причудливия микс от деца и младежи.

Досега лагерите са били безплатни за децата, а единственото ни условия към училищата е да включат целия випуск и всички деца без изключение. Затова когато тази година питахме: „Радваш ли се, че ще бъдеш на този лагер“, едно дете от малко северозападно село отговори: „Да, защото за първи път ме избират за нещо.“

Обратната връзка от директорите е, че тези лагери имат огромно влияние върху децата и учители, защото това е преживяване за целия випуск и споделените ценности на приемане и толерантност продължават да създават среда на добронамереност и разбирателство и след това.
 

ОЩЕ