ela-bg.eu

Глобални предизвикателства – обучение за деца

Глобални предизвикателства – обучение за деца Pexels.com

С попълването на формуляра за заявяване на интерес към нашите обучения Вие ни представяте доброволно попълнените от Вас лични данни. Преди приключване на заявката Ви молим да се запознаете с Политиката за защита на личните данни на Сдружение за споделено учене ЕЛА, която можете да намерите тук.

Процесите на отваряне на България към света и включването й в глобалния обмен на идеи, информация и знания създаде предизвикателство към образователната ни система. Младите хора общуват все по-лесно с други общности и култури, те са активни потребители на продуктите на глобализацията, както материални, така и нематериални. Важно е децата ни да знаят именно индивидуалната роля и отговорности на младия човек в тази нова среда и да формират умения за активно и пълноценно участие в глобалната общност. 

Обучението цели запознаване на ученици и младежи с проблемите и противоречията на глобализацията и съвместно търсене на решения на глобалните предизвикателства. 

Продължителност 16 часа

За повече информация: office@cie-bg.eu, тел. 02 870 20 63
 

Децата в големия свят

Глобалното и приобщаващото образование са двете страни на една и съща монета. От една страна, се фокусираме върху детето да го подкрепим и развием неговия потенциал. От друга - учим детето как то, неговите решения и действия се отразяват на целия свят и на всички други в него.
 

ОЩЕ