ela-bg.eu

Услуги :: Обучения

Защо?
Защото всички в ролята си на професионалисти или родители, намиращи се в непрекъснат контакт с деца, имаме нужда от това да разбираме децата, да умеем да ги подкрепяме в тяхното развитие и да се чувстваме добре заедно.

За кого?
За учители, ресурсни учители, психолози и логопеди, доставчици на социални услуги, партньорски НПО и родители.

От кого?
От квалифицирани обучители с богат професионален опит в своята сфера.

Какво?
Обучения в сферата на приобщаващото образование, глобалното образование , детското участие и закрилата на детето.

Център за приобщаващо образование предлага  общо единайсет квалификационни курса, насочени към педагогически специалисти и деца и младежи. Девет от тях са регистрирани в информационния регистър на МОН. За преминаване на вписаните в регистъра курсове се присъжда по 1 (един) квалификационен кредит. 

Семинарите са еднодневни или двудневни, но могат да бъдат преструктурирани според нуждите на групата или в зависимост от темата.

Как?
Свържете се с нас на e-mail: office@cie-bg.eu или на телефон 02/870 20 63 и заявете своето желание да организираме обучение за Вашия екип.

Таксата за участие в семинар варира в зависимост от продължителността на курса, броя участници и необходимостта от модификация на програмата спрямо конкретните нужди на възложителя. В таксата са включени материалите за обучението и индивидуални сертификати за участие. За всеки семинар можете да поръчате безплатни материали и брошури.

Във всеки семинар участват по един или двама лектори, като транспортните и командировъчни разходи се покриват допълнително от заявилите желание за обучение.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Интересувам се от обучения


С попълването на формуляра за заявяване на интерес към нашите обучения Вие ни представяте доброволно попълнените от Вас лични данни. Преди приключване на заявката Ви молим да се запознаете с Политиката за защита на личните данни на Сдружение за споделено учене ЕЛА, която можете да намерите тук.

Заяви интерес

Опознаваме света на другите

Едно училище за всички