ela-bg.eu

Екипна работа за подкрепа за личностно развитие в детската градина и училището

Екипна работа за подкрепа за личностно развитие в детската градина и училището

С попълването на формуляра за заявяване на интерес към нашите обучения Вие ни представяте доброволно попълнените от Вас лични данни. Преди приключване на заявката Ви молим да се запознаете с Политиката за защита на личните данни на Сдружение за споделено учене ЕЛА, която можете да намерите тук.

Обучението е предназначено за екипи!

Обучението поставя фокус върху възможностите за подкрепа в обучението като съвкупност от съвместни взаимодействия "отвътре" и "отвън" на училището. Индивидуализирането на подкрепата и прилагането на мултидисциплинарен екипен подход - като основни в помагащата работа в училище.

Обсъждат се фактори в живота на децата, които училището трябва да разпознава като бариери пред обучението и да адресира форми за подкрепа.
Чрез координиране на грижи се реализира процес на работа по случай като превенция на възникването на проблеми и риск от отпадане от училище.

Основни стъпки в програмата:
• Подкрепа за личностно развитие в новите образователни политики на приобщаващо образование на базата на дете-центриран подход
• Целенасочено отделяне на време и ресурси за изграждане на екипност – ролята на училищното управление за училищна политика на подкрепа за личностно развитие
• Работа по казуси от практиката на участниците и на преподавателя"


Продължителност: 8 присъствени часа и 8 часа дистанционна форма.
Брой квалификационни кредити: 1

Такса за участие и начин на плащане:Титуляр на банковата сметка: Сдружение за споделено учене ЕЛА
Банка: УниКредит Булбанк АД
BIC: UNCRBGSF
IBAN:  BG85UNCR70001523115044
Валута: Български лева
Основание за плащане: Обучение „Личностно развитие“, име

За повече информация: office@cie-bg.eu, тел. 02 870 20 63

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
 

ОЩЕ