ela-bg.eu

(Не)споделени ценности в образованието

17.05.2022
(Не)споделени ценности в образованието
Последните две години образованието сякаш излезе от обществения разговор и се промъква само в перспективата на своето неслучване. Училищата в България понесоха най-голям удар от ковид кризата. Изгубиха своя смисъл като институция, на която българският народ исторически се е опирал в трудни времена. Начинът на учене и преподаване, се промени повече за две години, колкото за последните два века. И това не е непременно лошо, въпросът е дали сме си казали всичко това като общество, дали сме го приели с всички плюсове и минуси или продължаваме да кърпим старата парадигма на образованието с пари и програми, парадигма, която вече я няма. На фона на липсата на държавна концепция за образованието, частните училища и детски градини в София и страната, образователните центрове, детските занимални и детските лагери се опитват да запълнят нуждата от общуване и по-гъвкаво образование.

Войната в Украйна и хилядите деца, които дойдоха в България отново показаха колко българското образование се е отдалечило от основната си функция да се грижи за интелектуалното и емоционално израстване на децата на своята територия и способността си да я изпълнява. И отново липсата на бързи държавнически решения се компенсира от десетки благотворителни каузи. Чрез дарителски кампании и доброволчески инициативи хората поеха грижата за нуждаещите се.

Като организация, занимаваща се с образование и деца сме изцяло „всмукани“ от ситуацията. Превърнали сме офиса си в образователна занималня за украински деца, финансирана от дарения и се опитваме да превърнем зеления си образователен център в с. Стъргел в място за живеене и учене, пак чрез дарения.

И накрая, като за начало на един честен разговор за (не)споделените ценности.

Детските приказки и детските игри винаги са имали основната роля да помогнат на детето да разбира света, в които живее и да го подготвят за бъдещето, а децата, с които работим, играят на игри и разказват приказки, които трябва да ни накарат нас възрастните, дълбоко да се замислим за света, който сме създали за тях.

Затова Ви каним да споделите Вашите (не)споделени ценности за образованието и заедно, необвиняващо и конструктивно, да търсим смислени решения. Първият възможен момент е 2 юни на тазгодишната ни международна конференция "Приобщаващото учене и предизвикателството на (не)споделените ценности". Нужна е регистрация, местата са ограничени.

Ако искате да участвате в разговора и като дарител, вижте каузите, по които работим в момента.

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
Във всяко училище има деца, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, временно, за по-дълъг период от време или постоянно, за да учат пълноценно. За нас, приобщаването в образованието е възможност училището да предоставя качествено образование на децата, независимо от техните образователни потребности, етническа принадлежност, социално-икономически статус или ограниченията на средата, в която растат. Затова в рамките на Програма „Едно училище за всички“ Центърът работи в партньорство с общообразователни училища като ги подкрепя в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда.

Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда „Едно училище за всички“

Въпреки увеличаващия се брой приобщаващи учители, малко училища осъзнават и целенасочено прилагат принципите на приобщаващото образование към своите политики и практики. Център за приобщаващо образование създаде в български контекст и в партньорство с пет училища модел за изграждане на приобщаваща училищна среда. Моделът работи в четири основни области за развитие на училището: училищно управление, педагогически практики, партньорство с родителите и детска закрила. Моделът е иновативен инструмент за промяна на средата, която промяна, се изразява в увеличаване на удовлетвореността на работещите в нея и повишаване академичните и социалните успехи на децата.
 

ОЩЕ