ela-bg.eu

НАЙ-ЦЕННИЯТ РЕСУРС НА УЧИТЕЛИТЕ Е ДА РАЗЧИТАТ ЕДИН НА ДРУГ

НАЙ-ЦЕННИЯТ РЕСУРС НА УЧИТЕЛИТЕ Е ДА РАЗЧИТАТ ЕДИН НА ДРУГ
„Най-ценният ресурс, който учителите имат, е това да могат да разчитат един на друг.“ 

Тези думи принадлежат на известния американски педагог Робърт Джон Миан. Към тях той добавя, че „без сътрудничество помежду ни развитието ни е ограничено до собствените ни гледни точки.“
Всяко споделяне на опит носи със себе си усещане за нотка на уязвимост - ами ако не ме разберат? Или ако ме разберат отвъд казаното – ако прочетат между редовете за притесненията ми, ако усетят тревожността и несигурността ми?
Споделянето носи и много отговорност – да си автентичен и искрен, както и да бъдеш на разположение за възникнали въпроси и да поемеш ангажимент да изслушаш историята и на другия…
То е и акт на щедрост - споделяш с другия времето, енергията и емоциите си.
Вече почти 6 години Приобщи.се е нашата общност, която прави това споделяне по-лесно. Платформата е създадена в рамките на програма „Едно училище за всички“ с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“ през ноември 2014 г., за да предостави възможност за обмяна на опит и добри практики в сферата на приобщаващото образование. За нас е чест, че 72% от потребителите смятат, че безплатните ресурси и статии ги правят по-уверени в работата им.
Днес с голямо вълнение обявяваме, че благодарение на проект „Приобщи.се в нови партньорства“ 10 училища-партньори ще споделят с тази общност нови идеи, методи, инструменти за приобщаващи практики в класната стая и в училище. Проектът се изпълнява в периода март-декември 2020 г. с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.
 
Училищата, които приеха предизвикателството да бъдат щедри, автентични и искрени в споделянето на своя опит, са:
 
  • 137 СУ „Ангел Кънчев“, гр. София
  • СУ „Д-р Петър Берон“, гр. Костинброд
  • ОУ „Никола Йонков Вапцаров“, с. Селановци
  • ПГ по транспорт „Никола Йонков Вапцаров“, гр. Сливница
  • СУ „Николай Катранов“, гр. Свищов
  • 98 НУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. София
  • СУ "Свети Паисий Хилендарски", гр. Златица
  • 23 СУ „Фредерик Жолио-Кюри“, гр. София
  • СУ „Христо Ясенов“, гр. Етрополе
  • НУ „Цани Гинчев“, гр. Лясковец

Благодарим Ви, скъпи колеги, за доверието към нас и за желанието Ви да дадете нови гледни точки, да споделите понякога трудно научените уроци, да ни поканите в училищата си и да отворите сърцата си, да направите така, че общността на Приобщи.се да зажужи от идеи, окуражителни думи, смелост и благодарност.
Проектът ще завърши с конференция през месец ноември, на която всички педагози, които искат да споделят опит и да намерят съмишленици, са добре дошли.

>>> Повече за проекта можете да прочетете тук <<<
 
Проект „Приобщи.се“ в нови партньорства“ се изпълнява с финансовата подкрепа в размер на 10 000 евро на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Приобщи.се“ в нови партньорства“ е през виртуалния портал за приобщаващо образование Приобщи.се Сдружение ЕЛА да изгради 10 партньорства с училища, чрез които да бъдат създадени, споделени и разпространени нови оригинални идеи, методи, инструменти за приобщаващи практики в класната стая и в училище, и да популяризира Приобщи.се като проводник на добри практики.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение за споделено учене ЕЛА и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.“
 

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
Във всяко училище има деца, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, временно, за по-дълъг период от време или постоянно, за да учат пълноценно. За нас, приобщаването в образованието е възможност училището да предоставя качествено образование на децата, независимо от техните образователни потребности, етническа принадлежност, социално-икономически статус или ограниченията на средата, в която растат. Затова в рамките на Програма „Едно училище за всички“ Центърът работи в партньорство с общообразователни училища като ги подкрепя в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда.

Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда „Едно училище за всички“

Въпреки увеличаващия се брой приобщаващи учители, малко училища осъзнават и целенасочено прилагат принципите на приобщаващото образование към своите политики и практики. Център за приобщаващо образование създаде в български контекст и в партньорство с пет училища модел за изграждане на приобщаваща училищна среда. Моделът работи в четири основни области за развитие на училището: училищно управление, педагогически практики, партньорство с родителите и детска закрила. Моделът е иновативен инструмент за промяна на средата, която промяна, се изразява в увеличаване на удовлетвореността на работещите в нея и повишаване академичните и социалните успехи на децата.
 

ОЩЕ