ela-bg.eu

Четири управленски рамки - в помощ на училищното ръководство

Четири управленски рамки - в помощ на училищното ръководство

С попълването на формуляра за заявяване на интерес към нашите обучения Вие ни представяте доброволно попълнените от Вас лични данни. Преди приключване на заявката Ви молим да се запознаете с Политиката за защита на личните данни на Сдружение за споделено учене ЕЛА, която можете да намерите тук.

Сдружение за споделено учене ЕЛА организира обучение на тема „Четирите управленски рамки – в помощ на училищното ръководство“, което е част от програмата ни „Ролята на училищното управление в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда. Основи на ефективното училищно управление“, одобрена със заповед № РД09-1011 / 24.01.2017 на Министъра на образованието и науката. 
 
Място на провеждане: офис на Сдружение за споделено учене ЕЛА, 
адрес: гр. София, ул. „Княз Борис I“ №133
 
Дата: по заявка (петък и събота)
 
1-ви ден – от 16:00 до 18:00 ч. с възможност за организиране на вечеря по желание на участниците 
2-ри ден – 09:00 до 15:00 ч.
 
За кого е подходящо обучението: Обучението е подходящо за директори и заместник-директори

Брой квалификационни кредити: 1
 
Форма на обучение: Обучението се състои от две части:

Част 1 – Дистанционна. Предварителна подготовка: Участниците предварително подготвят актуален казус, по който ще работят в рамките на присъствената част на обучението.
Работна задача след присъствената част: След обучението, в рамките на 1 месец ще функционира затворена фейсбук група, в която участниците ще споделят информация за развитие на казуса и ще получат насоки от обучителят/ите.

Част 2 – Присъствена. Обучение на място.
 
Удостоверението за квалификационен кредит получават участниците, завършили и двете части на обучението.

Кратко описание
 
„Работа на директора е да оправя всичко“ е твърдение, което дори не изчерпва длъжностната характеристика на ръководителите на училищата. Ще предложим един нов поглед – или четири различни рамки – които могат да помогнат на лидерите да се преместят от „оправянето“ на все нови и нови проблеми реактивно, към активното управление на средата в училище. А когато трябва да оправят неща, инструментариумът им ще е по-пълен.
 
Цел на обучението:
•        Участниците в обучението да се запознаят и развият умения за използване на различни подходи и формати за рамките на управленския процес. Ще се запознаят с четирите управленски рамки и ще определят в коя попадат най-често и как ще могат да използват похвати и от останалите.
        
Очакван резултат:
•        Участниците са обогатили знанията и уменията си относно управленския  процес  в училище.
 
Методи: дискусия; мозъчна атака; работа в малка група; социометрични методи; ролева игра; рефлексия и саморефлексия; самостоятелна писмена работа под формата на разписване на казус.

Обучители:
 
Д-р Ива Бонева - Основател и изпълнителен директор на Сдружение за споделено учене ЕЛА – новото аз на Центъра за приобщаващо образование, който ръководи повече от 12 години. Работила е за Програмата за развитие на ООН, Католическите служби за помощ, Save the Children UK и като независим консултант. Ива има магистратура по Социално развитие и социална политика от Университета в Манчестър и е доктор по Социална педагогика от СУ „Св. Климент Охридски“, където води упражнения на студенти във Факултета по педагогика.
 
Лилия Аракчиева - Ръководи Програма „Едно училище за всички“ в Сдружение за споделено учене ЕЛА. Завършила е специалностите „Администрация и управление“ и „Трудова и организационна психология“. Има придобит опит в социалната сфера в държавната администрация.
 
Местата за обучението са ограничени! В случай, че групата е запълнена, ще се свържем с Вас.
 
Участието се гарантира само след записване и заплащане.
За записване отворете формата за регистрация на този линк (горе вдясно под заглавието): https://www.ela-bg.eu/bg/edu/chetiri-upravlenski-ramki-pomosht-na-uchilishtnoto/2019-12-13
 
 
Такса и начин на плащане:Данни за плащане по банков път:
Титуляр на банковата сметка: Сдружение за споделено учене ЕЛА
Банка: УниКредит Булбанк АД
BIC: UNCRBGSF
IBAN:  BG85UNCR70001523115044
Валута: Български лева
Основание за плащане: Обучение „Четири управленски рамки - в помощ на училищното ръководство

За повече информация: office@cie-bg.eu, тел. 02 870 20 63
 Или Лилия Аракчиева, l.vasileva@cie-bg, тел. 0894066359
 

Прикачени файлове

Форма за описание на казус

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
 

ОЩЕ