ela-bg.eu

Основи на ефективното и приобщаващо училищно управление

Основи на ефективното и приобщаващо училищно управление Pixabay.com

С попълването на формуляра за заявяване на интерес към нашите обучения Вие ни представяте доброволно попълнените от Вас лични данни. Преди приключване на заявката Ви молим да се запознаете с Политиката за защита на личните данни на Сдружение за споделено учене ЕЛА, която можете да намерите тук.

Тема на обучението: “Ролята на училищното управление в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда. Основи на ефективното училищно управление“

Център за приобщаващо образование организира обучение на тема Ролята на училищното управление в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда. Основи на ефективното училищно управление, одобрено със заповед № РД09-1011 / 24.01.2017 на Министъра на образованието и науката.

Брой квалификационни кредити: 1
 
Форма на обучение: Обучението се състои от две части:
Част 1 – Дистанционнa. Представлява самостоятелна работа под формата на преминаване на онлайн курс „Запознаване с приобщаващото образование“,  подготвен от Център за приобщаващо образование и завършващ с издаване на сертификат за успешно преминаване.
Част 2 – Присъственa. Обучение на място.

За кого е подходящо това обучение: Директори, заместник – директори, учители – начален етап, учители – прогимназиален етап, педагогически съветници, психолози, учители - целодневна организация

Кратко описание: Училищното управление е основен фактор за изграждането на приобщаваща училищна среда, която да е подкрепяща за учениците, учителите и  родителите. Училищното управление, също така, има водещата роля при определянето на приоритетите и използването на училищния капацитет, така че да създаде качествен образователен продукт. В същото време, училищното управление не е просто функция на училищното ръководство. В реалния живот на училището, в училищното управление вземат участие много фактори и участници, които влияят през различни канали. Такива са учителите, специалистите, а също учениците, родителите, както и общността и институциите. За да можем да управляваме всички тези процеси координирано и целенасочено, първо трябва да ги познаваме, а след това да създадем предвидими процедури за вземане на решения, които да ръководим. Затова, ние казваме, че училищното управление е целенасочен и осъзнат процес на лидерство, което задава обща посока на развитие, изгражда култура на екипност и приемане и подпомага процесите на промяна в екипа на едно училище.

Какво ще научите: Какви са взаимовръзките между училищното управление и останалите аспекти от училищния живот.
Ще обърнем специално внимание на:


Условие за участие: За успешното завършване на обучението и получаване на квалификационен кредит е необходимо участниците да преминат през безплатния онлайн курс на Центъра „Запознаване с приобщаващото образование“, където ще се запознаете с теорията и практиката на развитие на училището като системен процес, ключовата роля на работата в екип и четирите области на развитие и управление. Завършването на електронния курс отнема от 8 часа до няколко дни, в зависимост от индивидуалното темпо и отделено време. Електронният курс е част от дистанционната форма на обучение и е достъпен на: http://priobshti.se/node/482/takecourse.

Обучители:

Лилия Аракчиева ръководи Програма „Едно училище за всички“ в Център за приобщаващо образование. Завършила е специалностите „Администрация и управление“ и „Трудова и организационна психология“. Има придобит опит в социалната сфера в държавната администрация.

Александра Ангелова е специалист на свободна практика и психолог по образование. Има опит в областта на човешките ресурси, в работата с деца в неравностойно положение, както и с разработването и провеждането на обучения за възрастни - основно членове на училищни екипи. Автор е на електронните курсове на Центъра. 


Такса за участие и начин на плащане:

Данни за плащане по банков път:
Титуляр на банковата сметка: Сдружение за споделено учене ЕЛА
Банка: УниКредит Булбанк АД
BIC: UNCRBGSF
IBAN:  BG85UNCR70001523115044
Валута: Български лева
Основание за плащане: Обучение „Училищно управление“

За повече информация: office@cie-bg.eu, тел. 02 870 20 63

Прикачени файлове


Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
 

ОЩЕ