ela-bg.eu

Обучение " Училищно управление"

Обучение " Училищно управление" Pixabay.com

С попълването на формуляра за заявяване на интерес към нашите обучения Вие ни представяте доброволно попълнените от Вас лични данни. Преди приключване на заявката Ви молим да се запознаете с Политиката за защита на личните данни на Сдружение за споделено учене ЕЛА, която можете да намерите тук.

С водещи: Лилия Аракчиева и Александра Ангелова

Цена на участник: 70.00 лв. (предлагаме отстъпки за групови пакети)

Място на провеждане: Офис на Сдружение за споделено учене ЕЛА, гр. София, ул. „Княз Борис I” 133 

Сдружение за споделено учене ЕЛА организира обучение на тема „Ролята на училищното управление в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда. Основи на ефективното училищно управление“, одобрено със заповед № РД09-1011 / 24.01.2017 на Министъра на образованието и науката. 

Брой квалификационни кредити: 1 

Форма на обучение: Обучението се състои от две части: Част 1 – Дистанционнa. Представлява самостоятелна работа под формата на преминаване на онлайн курс „Запознаване с приобщаващото образование“,  разработен от Сдружение за споделено учене ЕЛА и завършващ с издаване на сертификат за успешно преминаване.
Част 2 – Присъственa. Обучение на място. 

За кого е подходящо това обучение: Директори, заместник – директори, учители – начален етап, учители – прогимназиален етап, педагогически съветници, психолози, учители - целодневна организация 

Кратко описание: Училищното управление е основен фактор за изграждането на приобщаваща училищна среда, която да е подкрепяща за учениците, учителите и  родителите. Училищното управление, също така, има водещата роля при определянето на приоритетите и използването на училищния капацитет, така че да създаде качествен образователен продукт. В същото време, училищното управление не е просто функция на училищното ръководство. В реалния живот на училището, в училищното управление вземат участие много фактори и участници, които влияят през различни канали. Такива са учителите, специалистите, а също учениците, родителите, както и общността и институциите.

За да можем да управляваме всички тези процеси координирано и целенасочено, първо трябва да ги познаваме, а след това да създадем предвидими процедури за вземане на решения, които да ръководим. Затова ние казваме, че училищното управление е целенасочен и осъзнат процес на лидерство, което задава обща посока на развитие, изгражда култура на екипност и приемане и подпомага процесите на промяна в екипа на едно училище. 

Какво ще научите: Какви са взаимовръзките между училищното управление и останалите аспекти от училищния живот.
Ще обърнем специално внимание на:• процесите на промяна, връзката им със съпротивите в екипа и възможностите, с които може да ги преодоляваме, така че да изградим споделена визия за развитие на училището и да вървим заедно в желаната посока; • организационната култура за вземане на решения в екипа и връзката й с мотивацията и желанието за включване на учителите в училищни дейности;• планирането на професионалната квалификация на училищния екип и увереността му да изпълнява професионалните си задължения. 

Условие за участие: За успешното завършване на обучението и получаване на квалификационен кредит е необходимо да преминете през безплатния онлайн курс на Сдружението „Запознаване с приобщаващото образование“, където ще се запознаете с теорията и практиката на развитие на училището като системен процес, ключовата роля на работата в екип и четирите области на развитие и управление. Завършването на електронния курс отнема от 8 часа до няколко дни, в зависимост от индивидуалното темпо и отделено време. Електронният курс е част от дистанционната форма на обучение и е достъпен на: https://priobshti.se/trainings/elektronen-kurs-zapoznavane-s-priobshtavashtoto-obrazovanie  

Обучители: Лилия Аракчиева ръководи Програма „Едно училище за всички“ в Сдружение за споделено учене ЕЛА. Завършила е специалностите „Администрация и управление“ и „Трудова и организационна психология“. Има придобит опит в социалната сфера в държавната администрация. Александра Ангелова е специалист на свободна практика и психолог по образование. Има опит в областта на човешките ресурси, в работата с деца в неравностойно положение, както и с разработването и провеждането на обучения за възрастни - основно членове на училищни екипи. Автор е на електронните курсове на Сдружение ЕЛА.   

Такса за участие и начин на плащане: - Таксата при регистрация до 5 дни преди датата на провеждане е 70лв. След тази дата, участниците заплащат стандартната цена за обучение от 80 лв.;- Заплащането се извършва авансово по банков път, най-късно два дни преди датата на обучението; 

Данни за плащане по банков път:
Титуляр на банковата сметка: Сдружение за споделено учене ЕЛАБанка: УниКредит Булбанк АДBIC: UNCRBGSFIBAN:  BG85UNCR70001523115044Валута: Български лева

Основание за плащане: Обучение „Училищно управление“ 

За записване попълнете формата за регистрация

За повече информация: Лилия Аракчиева, l.vasileva@cie-bg.eu, 0894 066 359 или офис на Сдружение за споделено учене ЕЛА (+359 2) 870 20 63. 

Прикачени файлове


Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
 

ОЩЕ