ela-bg.eu

Грижа за психичното здраве на учителите

Грижа за психичното здраве на учителите

С попълването на формуляра за заявяване на интерес към нашите обучения Вие ни представяте доброволно попълнените от Вас лични данни. Преди приключване на заявката Ви молим да се запознаете с Политиката за защита на личните данни на Сдружение за споделено учене ЕЛА, която можете да намерите тук.

За кого е подходящо обучението: Обучението е подходящо за директори, заместник-директори, учители (начален етап, прогимназиален етап и целодневна организация), специалисти (педагогически съветници, психолози, ресурсни учители) от всяко едно училище в България, както и за представителите на различни образователни институции и специалисти, които считат, че климатът и отношенията в екипа на едно училище допринасят за работата на учителите и имат отношение към това как се чувства всеки един от тях на работното си място.
 
Форма на обучение: Обучението се състои от две части:
Част 1 – Дистанционна. Представлява самостоятелна работа под формата на гледане на онлайн видео-съдържание и рефлексия върху предварително зададени въпроси към него, които ще се дискутират по време на самото обучение.  
Част 2 – Присъствена. Обучение на място.

Кратко описание: Обучението има за цел да:


Какво ще научите: В рамките на обучението участниците ще получат информация за:


Такса и начин на плащане:

Данни за плащане по банков път:
Титуляр на банковата сметка: Сдружение за споделено учене ЕЛА
Банка: УниКредит Булбанк АД
BIC: UNCRBGSF
IBAN:  BG85UNCR70001523115048
Валута: Български лева
Основание за плащане: Обучение „Грижа за психичното здраве на учителите

За повече информация: office@cie-bg.eu, +359 898 443 703