ela-bg.eu

Приобщаване в образованието и работа в мултикултурна среда

Приобщаване в образованието и работа в мултикултурна среда

С попълването на формуляра за заявяване на интерес към нашите обучения Вие ни представяте доброволно попълнените от Вас лични данни. Преди приключване на заявката Ви молим да се запознаете с Политиката за защита на личните данни на Сдружение за споделено учене ЕЛА, която можете да намерите тук.

Обучение "Приобщаване в образованието и работа в мултикултурна среда" е одобрено със заповед № РД09-1149 / 04.07.2018 на Министъра на образованието и науката.

Обучението въвежда връзката между мултикултурната чувствителност на учителя и екипа за успешното приобщаване на всеки ученик.
Кои са спецификите, предизвикателствата и възможностите в общността пред учителя като професионалист. Цели изостряне на чувствителността на учителите относно правата на детето и акцентира върху извеждане на водещи принципи и задачи пред учителя в мултикултурна среда. професионална рамка.

Обучението е съставено от две свързани части:
1) Обогатяване на теоретично знание свързано с концепции като приобщаване в образованието, концепция за културно отговорния учител, култура, социални и културни различия, механизми за адресиране на многообразието в класната стая, концепция за социална справедливост, както и идеята за ключовата роля на учителя и училището за промяна на ситуацията.

2) Подобряване на уменията за работа в собствения контекст – деконструиране на съществуващи скрити предпочитания, стереотипи и предразсъдъци, развитие на културна сензитивност и комуникационни умения, осъзнаване и поемане на отговорност за лично професионално развитие и трансформация на образователния екип и институция.

Обучението цели да:

  1. Повиши чувствителността и знанията на участниците по отношение на съществуващи, честно неясни или неочевидни дискриминационни практики на системата и тяхното влияние както върху децата и тяхното развитие, учене и перспективи, така и върху работата на учителя и образователната институция.
  2. Мотивира участниците да планират стъпки за промяна в тяхната собствена практика или в културата на училището и/или екипа по отношение на приобщаването в образованието.
  3. Подкрепи участниците да инициират системен подход на ниво училище и/или екип към активно и открито изправяне пред предизвикателствата на работата в междукултурна среда за да изградят по-приобщаваща среда, която подкрепя както децата, така и учителите.

Обучители:
 
Лилия Кръстева – Пеева e Ръководител проучвания, анализи и методологии/ Мониторинг и оценка в Център за приобщаващо образование.

Елисавета Таракджи е специалист „Обучение и развитие“ и координатор на пет училища по проект „Едно училище за всички“ в Център за приобщаващо образование. Професионален опит като: педагогически съветник;  индивидуално и семейно консултиране на деца и семейства; работа с уязвими групи; управление на случай в социалната работа и др. Базисна подготовка по Позитивна психотерапия, с право за работа по метода под супервизия. Богат опит в управление на групов процес и провеждане на интерактивни форми на обучениe. 

Десислава Колева, специалист „Обучение и развитие“ в Център за приобщаващо образование, работи по теми, засягащи въвеждането на минимални стандарти за закрила на детето, детско и младежко участие, подкрепата на лидерските екипи за изграждане на сигурна и спокойна приобщаваща училищна среда.

Такса за участие и начин на плащане:

Титуляр на банковата сметка: Сдружение за споделено учене ЕЛА
Банка: УниКредит Булбанк АД
BIC: UNCRBGSF
IBAN:  BG85UNCR70001523115044
Валута: Български лева
Основание за плащане: Обучение „Детско участие“, име

За повече информация: office@cie-bg.eu, тел. 02 870 20 63

 
 

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
 

ОЩЕ