ela-bg.eu

Училището има смисъл

Училището има смисъл е нашата най-амбициозна кауза. Поставили сме си за цел 100 училища да бъдат част от нея през 2025 г., защото това е кауза, която кара училището отново да оживее в сърцата на децата и да придобие конкретен смисъл специално за тях.

Училището има смисъл създава мост между училището, местната общност и подкрепящата бизнес среда, така че ежедневно преминавайки по него децата да интегрират знания, вдъхновение и предизвикателства и да открият своето място и принос към света.

Училището има смисъл мотивира децата да открият себе си, да се размечтаят къде искат да стигнат, а ние, хората около тях – учители, професионалисти, ментори и родители да им помогнем да начертаят своя път до там.

  ОЩЕ
Училището има смисъл предоставя доброволна и дългосрочна работа на деца в шести и седми клас с професионалисти от местната общност. Посещенията се провеждат заедно с учител, който преподава предмет от съответната научна област. Работата на учителя е да свърже практическите занимания с учебния материал. Следваща стъпка е, децата да посетят по-големи предприятия извън тяхното населено място, за да надградят хоризонтите си.

Училището има смисъл разработва методология и инструмент за задържане на децата в училище като свързва училищата с местните професионалисти, предприемачи или с големи фирми и предприятия чрез платформа за свободно свързване (*Платформата ще бъде готова през 2019 година).

Училището има смисъл е цялостна програма за отваряне на училището към заобикалящата общност. Благодарение на участието на всички - деца, родители, учители, местен и национален бизнес, училището дава възможност за по-добро развитие на децата, а от там и на обществото като цяло. 

Новини

Общност

Кампании

Да върнем смисъла в училище - Oнлайн наръчник

Конференции

Партньори на приобщаването в общността

Проекти

Програма „С поглед в бъдещето – училището има смисъл“