ela-bg.eu

Междуфирмено състезание за залесяване дари средства в подкрепа на програма „Училището има смисъл“

22 април 2019 г.
На 20 април 2019 г. в местността Буката над с. Кокаляне се проведе  междуфирменото състезание по бързо и качествено залесяване на млади дръвчета.  Инициативата е на българската транспортно-логистично фирма Cargo Planet и техните партньори от Фондация ЕкоОбщност, които за поредна година успешно реализират своята „Мисия гора“. В залесяването с над 200 фиданки се включиха отборите на United Lex, Merck Bulgaria, KPMG It Service, S.O.H.O. Sofia и CargoPlanet. Победител в оспорваната надпревара стана отборът на S.O.H.O. Sofia, в който се включиха и представители на Център за приобщаващо образование, а благодарение на Dominos Pizza всички участници се подкрепиха след положените усилия.
 
Участниците в Мисия гора 2019 избраха да дарят средствата от благотворителната инициатива на Център за приобщаващо образование в подкрепа на провеждането на летен, обучителен детски лагер за учениците от програма „Училището има смисъл“. Над 150 ученици от програмата ще учат и ще се забавляват заедно с учители, обучители и професионалисти в Кранево през август.
 
Програмата се прилага вече трета година в училища от цялата страна и чрез нея  Център за приобщаващо образование разработва и прилага методология и инструменти за задържане на децата в училище чрез повишаване на мотивацията им за учене и придаване на практическа стойност на наученото в час.
 
Около 12% от българските ученици отпадат от училище още между 9 и 12 годишна възраст. Основните причини са бедността, обучителните трудности и разочарованието. Мотивацията на децата да продължат обучението си е ниска. Често те не виждат връзката между училището и професионалната си реализация, нито как училището ще им осигури по-добър живот. След прилагането на програмата в училище неизвинените отсъствия намаляват с 20%, а 70% от децата заявяват, че училището е станало по-интересно за тях.

Училището има смисъл

Училището има смисъл е нашата най-любима кауза, защото това е кауза, която кара училището отново да оживее в сърцата на децата и да придобие конкретен смисъл специално за тях.

Училището има смисъл създава мост между училището, местната общност и подкрепящата бизнес среда, така че ежедневно преминавайки по него децата да интегрират знания, вдъхновение и предизвикателства и да открият своето място и принос към света.

Училището има смисъл мотивира децата да открият себе си, да се размечтаят къде искат да стигнат, а ние, хората около тях – учители, професионалисти, ментори и родители да им помогнем да начертаят своя път до там.

Програмата предоставя платформа и инструменти за доброволна и дългосрочна работа на деца в шести и седми клас с професионалисти от местната общност. Тя може да се провежда целогодишно в училище като свърже конкретен предмет с практически занимания извън училище или като обучителен модул в рамките на изнесените лагери на Сдружение ЕЛА, където чрез различни ателиета и среща с професионалисти, учениците свързват теорията от училище с практическите му измерения и започват да имат повече разбиране защо е важно да ходят на училище.

Училището има смисъл насърчава мотивацията на учениците и по този начин повишава техните академицчни резултати.

 

ОЩЕ