ela-bg.eu

Да върнем смисъла в училище - Oнлайн наръчник

Вие сте учител и директор на училище и искате вашите ученици да идват на училище с огромно желание, неизвинените отсъствия да намаляват и всяко дете живо да се вълнува от това, което става в клас?

А питате ли се възможно ли е това, когато 45% от шестокласниците в България казват, че биха избягали от клас при първа възможност, а 46% смятат, че основните предмети като математика, история и природни науки са напълно безинтересни (по данни на Национално представително проучване за нагласите на шестокласниците на Център за приобщаващо образование, проведено през 2016 г.).

Истината е, че училището в настоящата си форма не отговаря на потребностите на съвременните деца - и с всяка изминала година те все повече губят мотивация да учат и дори да ходят на училище.

В Център за приобщаващо образование осъзнахме, че за да върнем интереса на децата към училище, трябва да им покажем как това, което учат, има връзка със света около тях, защо е важно за тяхното бъдеще. По тази причина през 2015 г. стартирахме иновативна програма с шестокласниците от две пилотни училища в Брезово и Тетевен. 

Само след една учебна година резултатите бяха налице - повишихме мотивацията за учене на над 70% от включените деца, а неизвинените отсъствия намаляха с 20% спрямо предходната година.

Научените уроци от първата година на програмата "Училището има смисъл" събрахме в този  наръчник за учители и директори. Вътре добавихме и много идеи и полезни съвети, за да можете и вие да върнете смисъла във вашето училище. 

Можете да свалите наръчника "Как да върнем смисъла в училище" напълно безплатно оттук: 
Регистрационна форма

С попълването на тази регистрационна форма Вие се съгласявате да получавате информация за инициативи, събития, обучения и ресурси на Сдружение за споделено учене ЕЛА.

Училището има смисъл

Училището има смисъл е нашата най-любима кауза, защото това е кауза, която кара училището отново да оживее в сърцата на децата и да придобие конкретен смисъл специално за тях.

Училището има смисъл създава мост между училището, местната общност и подкрепящата бизнес среда, така че ежедневно преминавайки по него децата да интегрират знания, вдъхновение и предизвикателства и да открият своето място и принос към света.

Училището има смисъл мотивира децата да открият себе си, да се размечтаят къде искат да стигнат, а ние, хората около тях – учители, професионалисти, ментори и родители да им помогнем да начертаят своя път до там.

Програмата предоставя платформа и инструменти за доброволна и дългосрочна работа на деца в шести и седми клас с професионалисти от местната общност. Тя може да се провежда целогодишно в училище като свърже конкретен предмет с практически занимания извън училище или като обучителен модул в рамките на изнесените лагери на Сдружение ЕЛА, където чрез различни ателиета и среща с професионалисти, учениците свързват теорията от училище с практическите му измерения и започват да имат повече разбиране защо е важно да ходят на училище.

Училището има смисъл насърчава мотивацията на учениците и по този начин повишава техните академицчни резултати.

 

ОЩЕ