ela-bg.eu

Проведе се първо обучение по програма "Училището има смисъл"

19 април 2019 г.
На 13-ти и 14-ти април Център за приобщаващо образование проведе обучение за прилагане на програма „С поглед в бъдещето – училището има смисъл“. В него се включиха повече от 40 участника - директори, учители, ресурсни учители, педагогически съветници и психолози, представители на учебни заведения от цялата страна.

В края на миналата и началото на тази година проведохме 28 областни срещи, на които бяха представени добрите резултати от Програмата. Това обучение е първото от кампанията, която Центъра провежда за популяризирането на Програмата. На него присъствалите имаха възможността да научат в детайли за прилагането на програмата - с много примери и споделени добри практики.
На срещата в София присъстваха и представители от училищата, които прилагат Програмата в момента. Те отговаряха на участниците с конкретни примери от своята работа. В двудневното обучение не спазихме „класиката“ на класно-урочната система с лекторски подход, а насърчавахме участниците да се включват в представяния и дискусии.

Обратните връзки от присъствалите показват високата оценка за важността на програмата, добрите споделени практики и организацията на събитието. Екипът ни благодари за доверието и е обнадежден за бъдещите обучения.

Равносметката сочи, че повече от половината присъствали, са готови да прилагат програма „С поглед в бъдещето – училището има смисъл“ в техните училища. Това ясно показва, че според образователните специалисти Център за приобщаващо образование е разработил програма полезна и в помощ на българските училища.

Следващото обучение с пожелалите да научат как и защо да прилагат програмата в техните училища,  ще бъде на 08 юни в София. За повече информация относно него, може да се свържете с Цветан Кадиев на e-mail: ts.kadiev@cie-bg.eu .

Училището има смисъл

Училището има смисъл е нашата най-любима кауза, защото това е кауза, която кара училището отново да оживее в сърцата на децата и да придобие конкретен смисъл специално за тях.

Училището има смисъл създава мост между училището, местната общност и подкрепящата бизнес среда, така че ежедневно преминавайки по него децата да интегрират знания, вдъхновение и предизвикателства и да открият своето място и принос към света.

Училището има смисъл мотивира децата да открият себе си, да се размечтаят къде искат да стигнат, а ние, хората около тях – учители, професионалисти, ментори и родители да им помогнем да начертаят своя път до там.

Програмата предоставя платформа и инструменти за доброволна и дългосрочна работа на деца в шести и седми клас с професионалисти от местната общност. Тя може да се провежда целогодишно в училище като свърже конкретен предмет с практически занимания извън училище или като обучителен модул в рамките на изнесените лагери на Сдружение ЕЛА, където чрез различни ателиета и среща с професионалисти, учениците свързват теорията от училище с практическите му измерения и започват да имат повече разбиране защо е важно да ходят на училище.

Училището има смисъл насърчава мотивацията на учениците и по този начин повишава техните академицчни резултати.

 

ОЩЕ