ela-bg.eu

Училището има смисъл – програма за обучение чрез изграждане на връзки между академично знание и професионална реализация

Училището има смисъл – програма за обучение чрез изграждане на връзки между академично знание и професионална реализация

С попълването на формуляра за заявяване на интерес към нашите обучения Вие ни представяте доброволно попълнените от Вас лични данни. Преди приключване на заявката Ви молим да се запознаете с Политиката за защита на личните данни на Сдружение за споделено учене ЕЛА, която можете да намерите тук.

За кого е подходящо това обучение: Учители – прогимназиален и гимназиален етап, директори, заместник-директори, педагогически съветници, психолози, ръководител направление ИКТ, корепетитори, хореографи, треньори, учители ЦДО.

Кратко описание*: Обучението представя разработена от Сдружение за споделено учене ЕЛА методика, която успешно обединява знанията от училище с практичното им приложение в различни професионални сфери. Това се случва чрез взаимодействие между учителите и професионалисти от различни сфери, които заедно предоставят логически връзки между учебния материал и приложението му в различни професионални и житейски ситуации, в които децата се включват по време на редовни посещения на конкретни работни места. Участвалите в програмата ученици повишават мотивацията си за учене, подобряват успеха си по отделните предмети и намаляват необоснованите си отсъствия от училище.
*Програма на обучението ще намерите най-отдолу под формата на прикачен файл
 
Какво ще научите: Обучението дава необходимата база знания и умения на педагозите за:-създаване и развиване на връзки с представители на месни фирми, производства, организации за провеждане на посещенията през учебната година;-поставяне на цели за придобиване на академични, професионални и социални знания и умения у децата;-планиране и организиране на заниманията. 

Задължително условие за участие: За успешното завършване на обучението и получаване на квалификационен кредит е необходимо участниците да се запознаят с печатно издание на наръчник „Училището има смисъл“ и подготовка на самостоятелна задача под формата на изготвяне на предварителен план за работа по програмата.

Форма на обучение: Обучението се състои от две части:
Част 1 – Присъственa. Обучение на място.
Част 2 – Дистанционнa. Представлява самостоятелна работа под формата на изготвяне на план за работа по програмата след запознаване с наръчник „Училището има смисъл“.
 
Обучител:
  
Елисавета Таракджи Елисавета Таракджи е специалист „Обучение и развитие“ и обучител по множество теми  в Сдружение за споделено учене ЕЛА. Има професионален опит: като педагогически съветник;  в индивидуално и семейно консултиране на деца и семейства; работа с уязвими групи; управление на случай в социалната работа и др. Преминала е базисна подготовка по Позитивна психотерапия, с право за работа по метода под супервизия. Притежава богат опит в управление на групов процес и провеждане на интерактивни форми на обучениe.

Такса за участие и начин на плащане:Данни за плащане:
 
Титуляр на банковата сметкаСдружение за споделено учене ЕЛА
Банка: УниКредит Булбанк АД
BIC: UNCRBGSF
IBAN:  BG85UNCR70001523115048
Валута: Български лева
Основание за плащане: Обучение „Училището има смисъл“

За повече информация: office@cie-bg.eu, +359 898 443 703
 

Прикачени файлове

Програма за обучение

Училището има смисъл

Училището има смисъл е нашата най-любима кауза, защото това е кауза, която кара училището отново да оживее в сърцата на децата и да придобие конкретен смисъл специално за тях.

Училището има смисъл създава мост между училището, местната общност и подкрепящата бизнес среда, така че ежедневно преминавайки по него децата да интегрират знания, вдъхновение и предизвикателства и да открият своето място и принос към света.

Училището има смисъл мотивира децата да открият себе си, да се размечтаят къде искат да стигнат, а ние, хората около тях – учители, професионалисти, ментори и родители да им помогнем да начертаят своя път до там.

Програмата предоставя платформа и инструменти за доброволна и дългосрочна работа на деца в шести и седми клас с професионалисти от местната общност. Тя може да се провежда целогодишно в училище като свърже конкретен предмет с практически занимания извън училище или като обучителен модул в рамките на изнесените лагери на Сдружение ЕЛА, където чрез различни ателиета и среща с професионалисти, учениците свързват теорията от училище с практическите му измерения и започват да имат повече разбиране защо е важно да ходят на училище.

Училището има смисъл насърчава мотивацията на учениците и по този начин повишава техните академицчни резултати.

 

ОЩЕ