ela-bg.eu

Разговори за приобщаващото образование. Книжка за родители

Разговори за приобщаващото образование. Книжка за родители
Скъпи РОДИТЕЛИ,
Всички знаем, че родителството е нелека задача. Изисква от нас да съобразяваме много неща едновременно, да изпълняваме повече от една роля наведнъж, да сме на разположение непрекъснато, често дори за всичко, свързано с децата.

Всяка възраст на детето ви идва със своите предизвикателства, въпроси, страхове, поводи за гордост, безсънни нощи, усмивки, още въпроси, сълзи, приятелства, колебания, информация, смелост, удовлетворение, отговорности...

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
 

ОЩЕ