ela-bg.eu

Ресурси :: Наръчници

С ръце и сърце около света. Прогимназиален етап
С ръце и сърце около света. Прогимназиален етап
Сборник с добри образователни практики
Сборник с добри образователни практики. Кампания Дни на приобщаването 2016
Детето със специални образователни потребности - Брошура за родители
Детето със специални образователни потребности - Брошура за родители
Разговори за приобщаващото образование. Книжка за родители
Разговори за приобщаващото образование. Книжка за родители
Сборник "Да учим по европейски"
Сборник "Да учим по европейски"
Светът в класната стая. Ръководство за учители
Светът в класната стая. Ръководство за учители
„Един за всички - всички за един". Наръчник за учители
„Един за всички - всички за един - разработване и прилагане на методология на позитивни ролеви модели срещу дискриминацията в училище". Наръчник
Практики ориентирани към дислексията в предучилищна и начална училищна възраст
Практики ориентирани към дислексията в предучилищна и начална училищна възраст