ela-bg.eu

„Един за всички - всички за един". Наръчник за учители

„Един за всички - всички за един". Наръчник за учители
„Един за всички - всички за един"  - разработване и прилагане на методология на позитивни ролеви модели срещу дискриминацията в училище". Наръчник за учители.
Настоящият наръчник предлага методология за работа с ученици от прогимназиален курс, разработена в рамките на проект „Един за всички - всички за един - разработване и прилагане на методология на позитивни ролеви модели срещу дискриминацията в училище“ финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014.
Той предлага на учителя инструмент за борба с дискриминацията в училище и преодоляване на негативните стереотипи и нагласи сред учениците. В основата на методологията е залегнало използването на позитивни ролеви модели в лицето на реални личности, които чрез начина си на живот, работата си и делото си са отстоявали човешките права и свободи и са се борили срещу различни видове дискриминация.

Децата в големия свят

Глобалното и приобщаващото образование са двете страни на една и съща монета. От една страна, се фокусираме върху детето да го подкрепим и развием неговия потенциал. От друга - учим детето как то, неговите решения и действия се отразяват на целия свят и на всички други в него.
 

ОЩЕ