ela-bg.eu

Практики ориентирани към дислексията в предучилищна и начална училищна възраст

Практики ориентирани към дислексията в предучилищна и начална училищна възраст
Практики ориентирани към дислексията в предучилищна и начална училищна възраст
Разработване на метод и работни инструмент, които да бъдат интегрирани в съществуващи педагогически програми

Системата GATE се състои от методология, разработена за да улесни идентифицирането и подкрепата на деца с дислексични трудности в ранна училищна възраст. Системата GATE подкрепя общообразователните учители като им дава информация за:
  • маркерите за дислексия – така че да могат да разпознават ранните признаци, които ни показват, че едно дете може да има дислексия. Това е важно, тъй като, колкото по-рано бъде идентифицирана дислексията, толкова по-рано ще бъдат приложени подходящи методи на преподаване и ще се потърси помощ от специалисти, ако това е необходимо;
  • методи на учене и преподаване – на учителите се дават примерни дейности и препоръки на какво да обърнат внимание, за да могат да преценят кога би могло да става въпрос за дислексични трудности
  • инструменти за отразяване на представянето и прогреса на учениците, така че да се осигури приемственост между предучилищната и началната училищна степен

Всички методи на GATE са взаимосвързани, подходящи са за работа в обща класна стая и имат  благоприятно влияние върху развитието на всички деца.


 

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
 

ОЩЕ