ela-bg.eu

Детето със специални образователни потребности - Брошура за родители

Детето със специални образователни потребности - Брошура за родители
Скъпи РОДИТЕЛИ,
Всяко родителство е трудно и е свързано с безброй въпроси, съмнения и колебания. Но и всяко родителство е изпълнено и с много радост, гордост и обич. Може би в момента в главата ви се въртят стотици въпроси – дали детето ви има приятели, дали се справя в училище, дали харесва училището и учителите си, дали развива потенциала си, дали е щастливо.
...
Не поставяйте граници в развитието и напредъка на детето си като предварително решавате докъде може да стигне и какво може да постигне. Бъдете позитивни, хвалете го за всяко усилие и го окуражавайте да надгражда над овладените умения. Всеки забелязан и отпразнуван напредък, ще доведе след себе си още развитие в положителна насока и ще ви приближи до целта, към която се стремите.

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
 

ОЩЕ