ela-bg.eu

Веселата страна на ученето. Сборник дейности

 Веселата страна на ученето. Сборник дейности
Веселата страна на ученето. 
Сборник за учители с игри и идеи за преодоляване и превенция на дислектични трудности в предучилищна и начална училищна възраст 

Прикачени файлове

Веселата страна на ученето

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
 

ОЩЕ