ela-bg.eu

Сборник с добри образователни практики

Сборник с добри образователни практики
Образователните практики, събрани в сборника, отдават внимание на различни начини и форми на учене на децата. Те гарантират активното им участие в атмосфера на приемане и разбирателство.

Практиките са реализирани в училища, детски градини, дневни и ресурсни центрове в страната.

Всички текстове са реални истории от практиката, осъществени успешно, голяма част от тях в екипи съвместно с други колеги, с родителите и училищното ръководство.

Сборникът е част от кампанията на Център за приобщаващо образование „Дни на приобщаването 2016 – „Приобщаването започва от нас“.

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
 

ОЩЕ