ela-bg.eu

Втора изнесена среща на Общността в Разлог

27 октомври 2017 г.
По време на втората изнесена среща в Разлог, Професионална общност за приобщаващо образование постави за дискусия актуалната пред обществото ни тема за отпадането на децата от училище и за намаляващата мотивация в учениците да виждат в училището източник на знания, които биха им осигурили по-добър живот. Разгорещените разговори оформиха няколко важни контрапункта, които подлежат на още обсъждане и осмисляне. 

Първият безспорно са самите деца, за които вече не е достатъчно да знаят, че училището е неизбежна част от порастването, за да участват съзнателно и безкритично в процеса. Децата искат да им е интересно, но този интерес минава през смисъла за ученото. Децата очакват активно преподаване чрез правене и трудно могат да бъдат накарани активно да учат участвайки пасивно.

Вторият са родителите,  които са разположени в двете крайности. Едните влагат огромни усилия и ентусиазъм да ангажират децата ежеминутно с учебна дейност, в резултат на което срещат различни съпротиви, а другата не полагат достатъчно усилия да накарат децата да разберат важността от собственото им образование. При нарастване на тези две групи родители, става все по-трудно да се удържи една стабилна средна група, която да ги поеме.

Педагозите също се оказаха различно настроени към самите себе си. Трябва ли да останат стабилни в установените работещи практики или да се адаптират към бързо променящите се изисквания, така както на все повече професии се налага. 

Като резултат от дискусията, може да бъде обобщено съгласието, че твърде много време и енергия отиват в прехвърлянето на вина между всички участници в учебния процес, за сметка на екипната работа, насочена към конкретни казуси и решения.

И за да сме в синхрон с направените изводи, Общността посвети половина от своето работно време на решаване на казуси, дошли от своите членове, с което показа, че приобщаването е най-вече процес и работа в екип, с участието на всички. 

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
 

ОЩЕ