ela-bg.eu

Състоя се среща на координаторите на проекти от Еразъм+

10 ноември 2019 г.
Състоя се среща на координаторите на проекти от Еразъм+
На 15 октомври 2019 г. в Брюксел се състоя среща на координаторите на проекти от  Erasmus+ от тематичния клъстър на Ключова дейност 3 – Подкрепа за реформиране на политиките.

Сдружение за споделено учене ЕЛА е водещ партньор на проекта SMILE в направление Социално включване в Ключова дейност 3 на Еразъм+.

Сдружението беше представено от Лилия Аракчиева, проектен мениджър, която взе участие в дискусиите за бъдещата програма Еразъм и за темите, по които да се работи приоритетно. Част от предложенията бяха да се съсредоточат средства и усилия  върху проекти за повишаване квалификацията на учителите по следните теми: социално и емоционално учене; повишаване на академичните умения на учениците; развитие на предприемачески знания и умения; приемане на многообразието в училище; обмен на педагогически практики; развитие на "умни градове" (зелени идеи  и развитие на местни услуги и продукти).  

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
 

ОЩЕ