ela-bg.eu

Какво си казаха членовете на Професионалната общност за приобщаващо образование на своята първа изнесена среща и какво предстои?

29 юни 2017 г.
Какво си казаха членовете на Професионалната общност за приобщаващо образование на своята първа изнесена среща и какво предстои?
Първата изнесена среща на Професионалната общност за приобщаващо образование в Рибарица на 17 и 18 юни 2017 г. приключи успешно и ползотворно. Имаше дух на искрено приятелство и любопитство към другия. Събрахме се три четвърти от всички 42-ма членове. Срещата премина в четири сесии – две съботни две неделни.

По време на първата сесия споделихме опит и се доопознахме. Това е сесия, в която новите колеги могат да представят своя приобщаващ опит, както и всеки който иска, споделя какво му се е случило от последната среща до настоящата с фокус приобщаващо образование.

Втората сесия се оказа много интересна за всички – „работа по случай“. Имахме три казуса, два предварително подготвени и един ad hoc.

Работихме на три групи и всяка група предложи действия, които да се предприемат за подобряване на ситуацията. Едва след края на груповата работа разбрахме какво в действителност е предприето и кое е проработило.

По мнението на всички, това беше много успешна сесия, която ще запазим като формат при следващите срещи на Общността.

Третата сесия беше посветена на темата за училищната агресия и пресечната ѝ точка с приобщаващото образование. За самата дискусия използвахме техниката на „Шестте мислещи шапки“. Беше трудно да мислим само от позицията на една шапка, но в голяма степен се получи.

Предстои дискусията да бъде обобщена и въз основа на нея Общността да излезе с принципна позиция относно увеличаващия се брой случаи на училищна агресия.

По време на четвъртата сесия гласувахме новите колеги Снежана Ангелова, Светла Иванова, Галина Няголова, Румяна Богданова, Наташа Орманджиева, Маргарита Микова и Пенка Лазарова.

Председателят на Общността г-жа Даниела Николова обяви, че от края на август поема поста директор в ЧУ „Цар Симеон Велики“. Всички заставаме зад нея и сме сигурни, че ще се справи с новото предизвикателство.

Следващата среща на Общността е предвидена за 21-22 октомври 2017 г. 

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
Във всяко училище има деца, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, временно, за по-дълъг период от време или постоянно, за да учат пълноценно. За нас, приобщаването в образованието е възможност училището да предоставя качествено образование на децата, независимо от техните образователни потребности, етническа принадлежност, социално-икономически статус или ограниченията на средата, в която растат. Затова в рамките на Програма „Едно училище за всички“ Центърът работи в партньорство с общообразователни училища като ги подкрепя в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда.

Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда „Едно училище за всички“

Въпреки увеличаващия се брой приобщаващи учители, малко училища осъзнават и целенасочено прилагат принципите на приобщаващото образование към своите политики и практики. Център за приобщаващо образование създаде в български контекст и в партньорство с пет училища модел за изграждане на приобщаваща училищна среда. Моделът работи в четири основни области за развитие на училището: училищно управление, педагогически практики, партньорство с родителите и детска закрила. Моделът е иновативен инструмент за промяна на средата, която промяна, се изразява в увеличаване на удовлетвореността на работещите в нея и повишаване академичните и социалните успехи на децата.
 

ОЩЕ