ela-bg.eu

Какво си казаха членовете на Професионалната общност за приобщаващо образование на своята първа изнесена среща и какво предстои?

29 юни 2017 г.
Какво си казаха членовете на Професионалната общност за приобщаващо образование на своята първа изнесена среща и какво предстои?
Първата изнесена среща на Професионалната общност за приобщаващо образование в Рибарица на 17 и 18 юни 2017 г. приключи успешно и ползотворно. Имаше дух на искрено приятелство и любопитство към другия. Събрахме се три четвърти от всички 42-ма членове. Срещата премина в четири сесии – две съботни две неделни.

По време на първата сесия споделихме опит и се доопознахме. Това е сесия, в която новите колеги могат да представят своя приобщаващ опит, както и всеки който иска, споделя какво му се е случило от последната среща до настоящата с фокус приобщаващо образование.

Втората сесия се оказа много интересна за всички – „работа по случай“. Имахме три казуса, два предварително подготвени и един ad hoc.

Работихме на три групи и всяка група предложи действия, които да се предприемат за подобряване на ситуацията. Едва след края на груповата работа разбрахме какво в действителност е предприето и кое е проработило.

По мнението на всички, това беше много успешна сесия, която ще запазим като формат при следващите срещи на Общността.

Третата сесия беше посветена на темата за училищната агресия и пресечната ѝ точка с приобщаващото образование. За самата дискусия използвахме техниката на „Шестте мислещи шапки“. Беше трудно да мислим само от позицията на една шапка, но в голяма степен се получи.

Предстои дискусията да бъде обобщена и въз основа на нея Общността да излезе с принципна позиция относно увеличаващия се брой случаи на училищна агресия.

По време на четвъртата сесия гласувахме новите колеги Снежана Ангелова, Светла Иванова, Галина Няголова, Румяна Богданова, Наташа Орманджиева, Маргарита Микова и Пенка Лазарова.

Председателят на Общността г-жа Даниела Николова обяви, че от края на август поема поста директор в ЧУ „Цар Симеон Велики“. Всички заставаме зад нея и сме сигурни, че ще се справи с новото предизвикателство.

Следващата среща на Общността е предвидена за 21-22 октомври 2017 г. 

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
 

ОЩЕ