ela-bg.eu

Как освен децата да върнем в класните стаи и смисъла от ученето

Как освен децата да върнем в класните стаи и смисъла от ученето
Данните за отпадащи ученици и ниската им мотивация да развиват своя потенциал в училище са дълбоко притеснителни. По време на втората си изнесена среща през месец октомври Професионална общност за приобщаващо образование си зададе въпроса „Къде грешим всички?“ и въпросите се оказаха повече от отговорите. Обобщихме своите наблюдения и събудихме своята чувствителност да анализираме и реагираме своевременно на тревожните сигнали около нас.

Прикачени файлове

Позиция (PDF, 1 MB)

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
 

ОЩЕ