ela-bg.eu

Ролята на Европа и гражданското образование

4 април 2018 г.
Ролята на Европа и гражданското образование
На 3 април 2018 г., Лилия Кръстева-Пеева, „Мониторинг и оценка“ в Център за приобщаващо образование представи пред учители от страната глобалното гражданско образование с неговите теми и методи по време на семинара „Ролята на Европа и гражданското образование“.

Форумът беше организиран от Представителството на ЕК в България. Целта му беше да представи на участниците - учители от всички етапи на училищното образование, различни ресурси на български език по теми от гражданското образование.  Комисията предоставя също и пространство за дебат между учителите за ролята и мястото на европейските ценности в гражданското образование.

Представителството на ЕК в България предвижда серия от последващи инициативи в тази област, за които ще Ви информираме.

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
 

ОЩЕ