ela-bg.eu

Група за родители "Тийнеджърът - инструкции за безопасно взаимодействие"

Група за родители "Тийнеджърът - инструкции за безопасно взаимодействие"

С попълването на формуляра за заявяване на интерес към нашите обучения Вие ни представяте доброволно попълнените от Вас лични данни. Преди приключване на заявката Ви молим да се запознаете с Политиката за защита на личните данни на Сдружение за споделено учене ЕЛА, която можете да намерите тук.

С водещ: Елисавета Таракджи 

Място на провеждане: Офис на Сдружение за споделено учене ЕЛА, гр. София, ул. „Княз Борис I” 133

Ако сте родител или се грижите за 13-18 годишен човек и рязко сте осъзнали, че „трудната възраст“ Ви е „дошла на главата“, ако искате да споделите и чуете опит и да погледнете детето си и взаимоотношенията си с него „от друг ъгъл“ – груповият тренинг „Тийнейджърът – инструкции за безопасно взаимодействие“ е за Вас. 

Не е нужно детето Ви да е „проблемно“, за да се включите в събитието. Условието е да искате да го опознаете и разберете по-добре. Достатъчно е да сте родител / грижещ се за тийнейджър (13 – 18 г.). За да участвате трябва да имате желание да опознаете света на Вашия тийнейджър, като погледнете през неговите очи. Важно е да сте готови да предизвикате себе си, като участвате активно, повече със сърце и след това с разум. Теории за възрастово развитие можем да Ви предложим, но тях и сами можете да прочетете, затова по-добре да поговорим и общуваме в търсене на пътя към любимия Ви тийн.

Могат да присъстват един или двама родители на едно или повече деца на възраст 13-18 г.

Заниманието ще се проведе при записване на поне 5 участници. Максимален брой участници в група – 12 човека.
Продължителност: 120 мин. (17.30 – 19.30 ч.)

Водещият Елисавета Таракджи е специалист „Обучение и развитие“. Има професионален опит: като педагогически съветник;  в индивидуално и семейно консултиране на деца и семейства; работа с уязвими групи; управление на случай в социалната работа и др. Преминала е базисна подготовка по Позитивна психотерапия, с право за работа по метода под супервизия. Притежава богат опит в управление на групов процес и провеждане на интерактивни форми на обучениe.

Участието става само след записване и заплащане.

За записване попълнете формата за регистрация

Цена за един участник: 30 лв. (включва ползване на обучителни материали и кафе-пауза); цена за семейство (двама родители) – 40 лева
Местата са ограничени и регистрацията на участниците бъде прекратена при запълване на групата.

Начин на плащане - с банков превод ИЛИ на място в офиса на Сдружение ЕЛА

Данни:
Сдружение за споделено учене ЕЛА
Банка: УниКредит Булбанк АД
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG85UNCR70001523115048
Валута: Български лева

Основание за плащане: Имената на участника и групов тренинг „Тийнейджърът – инструкции за безопасно взаимодействие“

За повече информация: office@cie-bg.eu, +359 898 443 703

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
Във всяко училище има деца, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, временно, за по-дълъг период от време или постоянно, за да учат пълноценно. За нас, приобщаването в образованието е възможност училището да предоставя качествено образование на децата, независимо от техните образователни потребности, етническа принадлежност, социално-икономически статус или ограниченията на средата, в която растат. Затова в рамките на Програма „Едно училище за всички“ Центърът работи в партньорство с общообразователни училища като ги подкрепя в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда.

Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда „Едно училище за всички“

Въпреки увеличаващия се брой приобщаващи учители, малко училища осъзнават и целенасочено прилагат принципите на приобщаващото образование към своите политики и практики. Център за приобщаващо образование създаде в български контекст и в партньорство с пет училища модел за изграждане на приобщаваща училищна среда. Моделът работи в четири основни области за развитие на училището: училищно управление, педагогически практики, партньорство с родителите и детска закрила. Моделът е иновативен инструмент за промяна на средата, която промяна, се изразява в увеличаване на удовлетвореността на работещите в нея и повишаване академичните и социалните успехи на децата.
 

ОЩЕ