ela-bg.eu

Kaufland България подкрепи Център за приобщаващо образование

15 януари 2018 г.
Kaufland България подкрепи Център за приобщаващо образование Unsplash.com
На 12 януари 2018 г. Kaufland България подкрепи каузите на Център за приобщаващо образование като дари 17 настолни компютри и 3 лаптопа. Те ще бъдат дадени на училищата, с които организацията работи.

„В рамките на програма „ С поглед в бъдещето - училището има смисъл“ ние работим за това да разширяваме хоризонтите на учениците чрез показване на връзката между наученото в клас и бъдещото професионално развитие. Работа в екип, комуникативност, управление на времето, вземане на решения са само част от меките  умения, които ние се стремим да развиваме. С това дарение ще помогнем на децата, с които работим да продължат да усъвършенстват своите дигитални умения“, сподели Димитър Лазаров, програмен директор на Център за приобщаващо образование.

Програма „С поглед в бъдещето -  училището има смисъл“ има за цел да разработи методология и инструмент за задържане на децата в училище чрез повишаване на мотивацията им за учене и придаване на практическа стойност на наученото в час. Тя представлява доброволна и дългосрочна работа на деца в шести  клас с професионалисти от местната общност. Посещенията при професионалиста се провеждат заедно с учител, който преподава предмет от съответната научна област. Работата на учителя е да свърже практическите занимания с учебния материал.

В сферата на образованието, приобщаването включва изграждането на връзки между училищата и заобикалящите ги общности. Много професионалисти са готови да инвестират в мотивацията на децата да продължат образованието си и да подпомогнат изграждането на една жизнена и активна местна общност.

 

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
 

ОЩЕ