ela-bg.eu

Център за приобщаващо образование организира заключително събитие за първи етап на програма „Едно училище за всички“

1 юни 2016
Център за приобщаващо образование организира заключително събитие за първи етап на програма „Едно училище за всички“
Център за приобщаващо образование организира заключително събитие за първи етап на програма „Едно училище за всички“.
Кога: 9 юни 2016 г., четвъртък, от 17:45 ч.
Къде: Зала „Славейков“, Френски институт в България, площад  „Славейков“ №3, София
 
Програмата включва представяне на резултати от двугодишната на работа на организацията с пет училища-партньори по програма „Едно училище за всички“.
 
Гостите на събитието ще има възможността да гледат филма „Едно училище за всички“ на режисьора Ирена Даскалова, който разказва как приобщаването се случва на практика чрез личните истории на деца и съвместната работа на ЦПО с учители, директори, родители и специалисти.
 
Първи етап на програма „Едно училище за всички“ приключва през юли 2016 г. Център за приобщаващо образование заедно с пет училища-партньори, с подкрепата на  Фондация „Америка за България“, работи по създаването на първия български модел на приобщаваща училищна среда, който може да се приложи във всяко училище в страната.
 
С цел да популяризира принципите на приобщаващото училище, Център за приобщаващо образование организира национална кампания „Дни на приобщаването“ 2016, която ще продължи до края на юни.

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
Във всяко училище има деца, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, временно, за по-дълъг период от време или постоянно, за да учат пълноценно. За нас, приобщаването в образованието е възможност училището да предоставя качествено образование на децата, независимо от техните образователни потребности, етническа принадлежност, социално-икономически статус или ограниченията на средата, в която растат. Затова в рамките на Програма „Едно училище за всички“ Центърът работи в партньорство с общообразователни училища като ги подкрепя в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда.

Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда „Едно училище за всички“

Въпреки увеличаващия се брой приобщаващи учители, малко училища осъзнават и целенасочено прилагат принципите на приобщаващото образование към своите политики и практики. Център за приобщаващо образование създаде в български контекст и в партньорство с пет училища модел за изграждане на приобщаваща училищна среда. Моделът работи в четири основни области за развитие на училището: училищно управление, педагогически практики, партньорство с родителите и детска закрила. Моделът е иновативен инструмент за промяна на средата, която промяна, се изразява в увеличаване на удовлетвореността на работещите в нея и повишаване академичните и социалните успехи на децата.
 

ОЩЕ