ela-bg.eu

Заключително обучение по първи етап на програма „Едно училище за всички“ се проведе в Боровец

21 юни 2016
Център за приобщаващо образование организира между 16 и 19 юни 2016 г. в Боровец заключително обучение за  членовете на екипа на първи етап на програма „ Едно училище за всички“  и екипите на петте училища – партньори от София, Пасарел, Ботевград, Правец и Нови Искър.

Фокус на програмата, която се осъществява с подкрепата на фондация „Америка за България“, е създаването на първия български модел на приобщаваща училищна среда, който може да се прилага във всяко училище в страната.
 
През изминалите три дни интензивна работа успяхме да направим ретроспекция на всички дейности и събития, които случихме в рамките на вече приключващия първи етап на програмата. Рефлектирахме върху пътя, който изминахме  заедно: от трудното начало, през несигурните стъпки, до намирането на посоката и следването й. Опитахме се – както ние, от Център за приобщаващо образование, така и членовете на училищните екипи да анализираме причините зад успехите и трудностите, които сме срещнали по този път.
 
Училищните екипи представиха постиженията си пред своите колеги и имаха възможност да споделят добър опит и да обменят идеи. Както директорите, така и учителите бяха категорични в това, че разработените в рамките на проекта инструменти и процедури ще се превърнат в общоучилищна практика.
 
В рамките на няколко работни групи всяко едно училище начерта своите индивидуални приоритети и план за действие за бъдещата учебна година, вдъхновен разбира се от Модела за изграждане на приобщаваща училищна среда. След това всички заедно обсъдихме как би могло да изглежда партньорството ни занапред и как училищата, които ни вдъхновиха да създадем Модела биха могли да станат пионери на промяната в национален мащаб.
 
Накрая отпразнувахме финала на този етап от съвместната ни работа с чаша вино и разбира се не се разминахме без няколко сълзи на раздяла.

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
 

ОЩЕ