ela-bg.eu

Трета изнесена среща на Професионална общност за приобщаващо образование

13 февруари 2018 г.
По време на трета изнесена среща на Приобщаваща общност за приобщаващо образование в с. Ягода (3-5 февруари, 2018 г.) отново си дадоха среща директори, учители и специалисти, приели приобщаващото образование за своя лична кауза. Заедно обсъдихме конкретни казуси на наши колеги и им помогнахме да видят повече перспективи към своите случаи за решаване. Практиката показва, че обсъждането на казуси има огромна полза за колегите, които ги поставят. Обсъждането им от различни специалисти е силата на екипността, която все по-често констатираме, че едно от условията да решаваме своевременно и в дълбочина, възникналите ситуации.

 Основен акцент на срещата беше дискусията на тема: „Какви принципи и политики, трябва да бъдат заложени от МОН, които да мотивират училищата да развиват приобщаващи визия и политика.“

 Откроиха се няколко основни теми, по които Общността ще излезе с позиция и ще направи предложения към Министерство на образованието за промени в наредбата за Приобщаващо образование.
  • Липсва финансиране за общата подкрепа за личностно развитие.
  • Свръхрегламентирането и документацията, съпътстващи общата подкрепа са пречка пред нейното реализиране по най-ефективен начин.
  • Липсват качествени специалисти за малките населени места. Директорите изпитват трудност да мотивират учителите да бъдат приобщаващи. 
  • Няма система за насърчаване на училищата, които полагат повече усилия и развиват приобщаващи визия и политика в своето училище.

По време на срещата избрахме за втори председател на Професионалната общност за приобщаващо образование вечно усмихнатия и деен Ивайло Кискинов, изпълняващ длъжността директор на 202-ро ОУ „Христо Ботев“, с. Долни Пасарел. Благодарим на Даниела Николова за първопроходството и успешната първа година на Общността под нейно председателство.

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
 

ОЩЕ