ela-bg.eu

Екипна работа в условия на многообразие

Екипна работа в условия на многообразие
Център за приобщаващо образование провежда еднодневни интерактивни обучения за училищни екипи на тема „Екипна работа в условия на многообразие“.

Участието на Вашия екип в интерактивното обучение ще Ви помогне да изградите нова гледна точка към повишаване качеството на своята работа. Ще придобиете гъвкавост и лекота в разнообразието от роли, които изпълнявате и ще съумявате  да включвате многообразието от способности на хората в полза на всеки поотделно и на всички заедно в училището и / или на образователната институция, към която принадлежите.

Продължителността на обучението е 8 часа. То се провежда в рамките на един ден, разпределени в три части:
  • Първата част: В началото попълвате въпросника Diversity Icebreaker /разчупване на ледовете/, разработен от норвежкия психолог Бьорн Екелунд. Научавате как всеки поотделно и всички заедно функциониратe в група. Следват динамични групови взаимодействия, насочени към назоваване на качествата, приликите и различията между хората. В процеса на работа преживявате неочаквани ситуации, темпото е доста бързо. Изграждате споделени разбирания за различията и за това как бихте могли да извличате полза от тях стига качествата на всеки един да бъдат разпознати в името на общото благо. Продължителност около 180 мин.

 
  • Втора част: В нея ще участвате последователно в две дейности. Първата от тях е фокусирана върху поставянето на „етикети“ или как опознаването и управлението на обичайните очаквания, скритите предпочитания и стереотипите могат да помогнат  да използваме силата на екипа, съдържаща се в многообразието. Ще работите в малка група, ще изпълните лека и креативна задача, като същевременно ще бъдете провокирани да работите, съобразявайки се с поставен на случаен принцип  „етикет“, който ще виждат само останалите в групата. Важно ще е да се посмеем, а също и да дискутираме как влияят стереотипните очаквания, които поставяме на другите и/или те на нас. Второто упражнение ще Ви даде възможност да  „преживеете“ четири различни подхода спрямо дадена проблемна ситуация, като я „изследвате“ използвайки определен тип въпроси, насочени към разрешаването й. Ще успеете сами да стигнете до изводи относно ефективността на използваните въпроси и отговори. Продължителност 90 минути (2 части х 45 мин).

 
  • Трета част е насочена изцяло към работа по актуална за Вашият екип задача, проблемна ситуация или важен за разрешаване въпрос. Ще създадем пространство такъв въпрос да бъде формулиран от екипа. Ще ви предложим подход към обсъждането и разрешаването му, който  едновременно интегрира силните страни и водещи качества на членовете на Вашият екип и е ориентиран към възможностите. Ще Ви насочим как да достигнете до практически приложимо решение, което ще  можете да реализиарате, разчитайки на собствените си ресурси, а това ще повиши увереността и усещането Ви за удовлетвореност. Продължителност 90 минути

 
За кого е подходящо интерактивното обучение: Настоящото интерактивното обучение е преназначено основно за педагогически специалисти от учебни и детски заведения. То може да бъде модифицирано за нуждите на други организации/институции с хуманитарен профил на работа, след предварителна заявка.
 
Важно условие е участниците да работят заедно, в един екип, тъй като ефективността на предложените методи съществува основно в контекста на екипна работа. Форматът на интерактивното обучение е подходящ за различни по големина екипи. Препоръчително е минималният брой на участниците да е поне 6. При групи по-големи от 18 човека е възможно индивидуално договаряне на времевата рамка и разпределението на участниците в отделните елементи на заниманието.

 
Център за приобщаващо образование реализира интерактивното обучение в партньорство с АХА моменти - Център за междукултурност, фокус към решения и гостоприемно лидерство   http://www.ahamoments.eu

Такса за участие и начин на плащане:
  • Таксата при регистрация до 5 дни преди датата на провеждане е 70лв. След тази дата, участниците заплащат стандартната цена за обучение от 80 лв.;
  • Заплащането се извършва авансово по банков път, най-късно два дни преди датата на обучението.

Данни за плащане по банков път:
Титуляр на банковата сметка: Сдружение за споделено учене ЕЛА
Банка: УниКредит Булбанк АД
BIC: UNCRBGSF
IBAN:  BG85UNCR70001523115044
Валута: Български лева
Основание за плащане: Обучение „Екипна работа“

За повече информация: office@cie-bg.eu, тел. 02 870 20 63

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
 

ОЩЕ