ela-bg.eu

Стартира национална кампания „Дни на приобщаването“ 2016

12 април 2016
Стартира национална кампания „Дни на приобщаването“ 2016 Център за приобщаващо образование обединява деца, родители и учители да покажат каква трябва да бъде училищната среда
Кампания “Дни на приобщаването” 2016 стартира на 11 април и ще продължи до края на юни. Увлечени са учители, родители и деца, а целта е да се покажат добри приобщаващи образователни практики. Инициативата е на Център за приобщаващо образование като част от работата по Програмата “Едно училище за всички”.
 
От две години екипът на Център за приобщаващо образование, с подкрепата на Фондация „Америка за България“ работи с пет училища-партньори с цел изграждане на български модел на приобщаваща училищна среда, който може да се приложи във всяко училище в страната.
 
“Приобщаващото образование е качественото образование, което осигурява и гарантира подкрепяща училищна среда за всички деца, учители и родители, така че те да се чувстват добре дошли, ценени, подкрепени и успешни. Това е образованието, което не дели децата по никакъв признак, а се грижи за обучението, социализацията, перспективите за развитие на всички деца”, споделя Ива Бонева, Изпълнителен директор на Център за приобщаващо образование.
 
Наталия Митева, Програмен директор “Образование и библиотеки” във Фондация "Америка за България" допълни: “Във всяка класна стая има деца, които учат по различен начин и са на различни нива, с различни таланти, интереси. Един учител ще трябва да може не само да се справя с техните предизвикателства, които ще са различни, но и да се погрижи всяко дете да учи ефективно и да реализира най-добрия си потенциал и да напредва със своето темпо.”
 
Национални конкурси за есе, рисунка и приобщаващи практики, училищни игри и работилници ще ангажират деца, родители, учители и специалисти от цялата страна да творят по темите на приобщаването и да се замислят над значението на това децата да бъдат усмихнати, спокойни, уважаващи се, доволни от себе си, развиващи се, приятелски настроени едно към друго.
 
Мария Сандева, Директор на едно от петте училища-партньори 202 ОУ “Христо Ботев” в с. Долни Пасарел обяснява своята и на колегите си мотивация с думите: “Включваме се активно в “Дни на приобщаването” 2016, защото припознаваме визията, че приобщаващото образование е иновативно образование, чрез което учителите се развиват постоянно и се стремят да прилагат модели и практики, които помагат на децата да учат ефективно, да трупат знания, но и умения.”
 
Патронният празник на 202 ОУ “Христо Ботев” на 2 юни ще бъде едно от събитията в училища, които ще дадат примери за приобщаващи практики и резултати от тяхното прилагане.
 
Другите четири са:
 
- 171 ОУ “Стоил Попов”, Нови Искър (14 април);
- ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”, Ботевград (15 април);
- 104 ОУ “Захари Стоянов”, София (4 май);
- ОУ “Васил Левски”, Правец (1 юни).
 
На 23 юни в София ще се проведе заключително събитие, на което ще бъдат връчени наградите на победителите в конкурсите и ще се отбележи успешния край на учебната година.

Програма на събитията, информация за конкурсите и подробности за “Дни на приобщаването” 2016 са достъпни на priobshti.se.

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
Във всяко училище има деца, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, временно, за по-дълъг период от време или постоянно, за да учат пълноценно. За нас, приобщаването в образованието е възможност училището да предоставя качествено образование на децата, независимо от техните образователни потребности, етническа принадлежност, социално-икономически статус или ограниченията на средата, в която растат. Затова в рамките на Програма „Едно училище за всички“ Центърът работи в партньорство с общообразователни училища като ги подкрепя в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда.

Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда „Едно училище за всички“

Въпреки увеличаващия се брой приобщаващи учители, малко училища осъзнават и целенасочено прилагат принципите на приобщаващото образование към своите политики и практики. Център за приобщаващо образование създаде в български контекст и в партньорство с пет училища модел за изграждане на приобщаваща училищна среда. Моделът работи в четири основни области за развитие на училището: училищно управление, педагогически практики, партньорство с родителите и детска закрила. Моделът е иновативен инструмент за промяна на средата, която промяна, се изразява в увеличаване на удовлетвореността на работещите в нея и повишаване академичните и социалните успехи на децата.
 

ОЩЕ