ela-bg.eu

Център за приобщаващо образование застава начело на глобалното движение за закрила на детето в Източна Европа

6 януари 2016
Център за приобщаващо образование застава начело на глобалното движение за закрила на детето в Източна Европа
Център за приобщаващо образование застава начело на глобалното движение за закрила на детето в Източна Европа

Център за приобщаващо образование (ЦПО) сключи 3-годишно партньорско споразумение с международната мрежа Keeping Children Safe. Според него българската организация става пълноправен член и регионален представител на Keeping Children Safe за 12 държави в Източна Европа.

В рамките на това партньорство експерти от Център за приобщаващо образование ще водят обучения на неправителствени организации за прилагане на международните стандарти за закрила на детето и разработване на вътрешноорганизационни политики и процедури за закрила на детето, включително мониторинг и сертифициране.

„Това споразумение е от съществено значение за ЦПО, тъй като издига експертизата на организацията на ново, по-високо стъпало в работата по закрила на детето не само в България, но и в региона. Ние сме наясно, че по този начин предизвикателствата и отговорностите пред нас стават много по-големи и ще вложим много усилия, за да посрещнем високите очаквания в името на безопасността на децата в неправителствения сектор“ , каза  Стефан Йорданов, експерт „Детска закрила и участие“ в Център за приобщаващо образование.

„Радваме се, че Център за приобщаващо образование се съгласи да води дейността в региона. В резултат от работата в нашата мрежа от членове в над 120 държави милиони деца са по-добре защитени от злоупотреби и експлоатация.“, заяви Сара Блейкмор, директор на Keeping Children Safe.

Споразумението ще допринесе за популяризиране и спазване на международните стандарти за закрила на детето. То обхваща държавите България, Латвия, Молдова, Полша, Чешка Република, Грузия, Армения, Азербайджан, Русия и Украйна.

Keeping Children Safe олицетворява и представлява ангажираността на организациите по света да закрилят децата, като въвеждат в работата си набор от сериозни и изчерпателни стандарти за закрила на детето.  Международната мрежа влиза в партньорски отношения с местни организации, за да основе регионални центрове, които ще допринасят и популяризират стандартите за закрила на детето, ще увеличават нейните членове и ще осигуряват техническа подкрепа със съответната чувствителност към културните особености на онези организации, отдадени на закрилата на децата, с които работят в програмите си и своите ежедневни дейности. 

Организациите в региона, които желаят да развият или подсилят своя капацитет по закрила на детето могат да се свържат със Стефан Йорданов на е-поща:  cie@keepingchildrensafe.org.uk

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
 

ОЩЕ