ela-bg.eu

Втора мениджмънт среща по проект SMILE в Яши, Румъния

На 26 и 27 февруари 2020 в гр. Яши, Румъния, се проведе втората мениджмънт среща на екипите от европейските държави (България, Румъния, Гърция и Португалия), участващи в проекта SMILE. Проект SMILE има за цел да разпространи българския Mодел за приобщаваща училищна среда „Едно училище за всички“ в Европа. Моделът предлага иновативен и систематичен подход към приобщаването на всички ученици, учители и родители в училище. 

По време на срещата партньорите в проекта, както и представители на румънските училища, презентираха резултати от обученията на училищните екипи в Румъния, Гърция и Португалия, които въвеждат Модела „Едно училище за всички“ в своята работа в училище. Бяха представени плановете им за действие, по които ще работят през тази година и ще подобрят политиките и практиките в училището си в четирите приоритетни направления – училищно управление, детска закрила, партньорство с родителите и педагогически практики. С всички участници имахме възможността да посетим едно от румънските училища и да се запознаем с целия екип, който работи по Модела там. Учителите ни разказаха за напредъка в приобщаващото образование в страната си и за промяната, която очакват с въвеждането на тази иновативна практика. С интерес участниците гледаха прожекцията на документалния филм „Едно училище за всички“, в който участват учители и директори от българските училища, които вече са прилагали Модела, създаден от Сдружение ЕЛА.  

Следващата среща на партньорите ще се проведе в края на 2020 г. в Атина, Гърция.

Проектът SMILE e финансиран от Европейската комисия по програма „Еразъм+“. Той е с продължителност 3 години и се изпълнява в периода 31.01.2019 – 30.01.2022 от Сдружение за споделено учене (България), ARCIL (Португалия), Four ELEMENTS (Гърция) и Fundatia EuroEd (Румъния). Водещият партньор по проекта и автор на Модела е Сдружение за споделено учене ЕЛА. 

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
 

ОЩЕ