ela-bg.eu

Деца и учители от цялата страна се събраха за „Празник на приобщаващото образование“ в София

24 юни 2016
Вчера следобед, 23 юни 2016 г. в София, Център за приобщаващо образование организира “Празник на приобщаващото образование”.

Специално за събитието бяха дошли учители и деца от Варна, Монтана, Ловеч, Благоевград, Сандански, Ветрен. Те получиха своите награди в конкурсите за есе, рисунка, приобщаваща педагогическа практика и приобщаващ празник.

С това празнично събитие се отбеляза края на национална кампания “Дни на приобщаването” 2016. С нея през изминалите 3 месеца Център за приобщаващо образование си постави за цел да популяризира принципите на приобщаващото училище.

„Щастливи сме, че се създаде общност от хора, учители и директори на училища, които си помагат, обменят опит, споделят добри практики. Тяхното отношение към работата им, посветеността им на целта всяко едно дете да бъде приобщено, е най-голямата награда за целият екип на Център за приобщаващо образование, който работи в рамките на Програма „Едно училище за всички“, сподели Ива Бонева, Изпълнителен директор на Център за приобщаващо образование.

Творческите и образователните работилници, които бяха част от събитието, показаха за пореден път, че приобщаващите практики са ключът към уважението, разбирателството, щастието. Деца от всяка възраст наобиколиха масите и участваха активно в заниманията и си помагаха помежду си.

Изложбата по време на празника даде възможност на гостите да видят също наградените рисунки и откъси от есета на участници в конкурсите, част от национална кампания „Дни на приобщаването“ 2016.

Приобщаващата сила на музиката беше отново потвърдена с Джаз за деца с Венци Благоев и музикален поздрав от Детски хор "Пим-Пам".

Кампанията „Дни на приобщаването“ 2016 се организира в рамките на Програма “Едно училище за всички”, която Център за приобщаващо образование развива заедно с пет училища партньори, с подкрепата на Фондация „Америка за България“. Нейн фокус е създаването на първия български модел на приобщаваща училищна среда, който може да се приложи във всяко училище в страната.

Празникът в снимки

Партньори на събитието: Био Игри, Детска Архитектурна Работилница, Хартийка, АПЛИ, Креативна работилничка ШиШарка, Школа Учи с мен.

Партньори на кампанията: Театър  “София“, Funtopia, Boulderland, Ucha.se, Книжарници "Сиела".

Медийни партньори на кампанията:  Obekti.bg, сп. "Образование", сп. "Дом, дете, детска градина", сп. "Организация и управление на училището и детската градина", DigitalKidz, Момичетата от града, Дневникът на мама, Az-deteto.bg, Bg-mamma.com, Azcheta.com, Obrazovanieto.bg, НПО Портал, Detskiknigi.com, Sofia Info Guides, Национален център за безопасен интернет, Първите 7 и Bebok.eu. и Детски Дневник.

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
Във всяко училище има деца, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, временно, за по-дълъг период от време или постоянно, за да учат пълноценно. За нас, приобщаването в образованието е възможност училището да предоставя качествено образование на децата, независимо от техните образователни потребности, етническа принадлежност, социално-икономически статус или ограниченията на средата, в която растат. Затова в рамките на Програма „Едно училище за всички“ Центърът работи в партньорство с общообразователни училища като ги подкрепя в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда.

Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда „Едно училище за всички“

Въпреки увеличаващия се брой приобщаващи учители, малко училища осъзнават и целенасочено прилагат принципите на приобщаващото образование към своите политики и практики. Център за приобщаващо образование създаде в български контекст и в партньорство с пет училища модел за изграждане на приобщаваща училищна среда. Моделът работи в четири основни области за развитие на училището: училищно управление, педагогически практики, партньорство с родителите и детска закрила. Моделът е иновативен инструмент за промяна на средата, която промяна, се изразява в увеличаване на удовлетвореността на работещите в нея и повишаване академичните и социалните успехи на децата.
 

ОЩЕ