ela-bg.eu

Директори, учители и училищни лидери се срещнаха, за обмен на идеи и нови знания по време на обучение по програма „Едно училище за всички"

12 февруари 2016
Директори, учители и училищни лидери се срещнаха, за обмен на идеи и нови знания по време на обучение по програма „Едно училище за всички" На обучението присъстваха 80 участници от всички училища в програмата.
Център за приобщаващо образование организира между 29 и 31 януари 2016 г. в Банкя обучение на тема "Изграждане на приобщаваща училищна среда" за директорите, училищните лидери и учителите от петте училища, които участват в програма "Едно училище за всички". Обучението имаше няколко цели - да се дискутира напредъка в работата по приоритетите,  да се дадат още насоки по избраните от училищата приоритети за работа, да се обменят идеи и добри практики в приобщаваща и подкрепяща среда.

На обучението присъстваха 80 участници от всички училища в програмата. Предстоят менторски срещи, за да се дискутира и мониторира прогреса в дейностите според плановете на училищата.

Програмата „Едно училище за всички“ създава модел за изграждане на приобщаваща училищна среда в партньорство с пет български училища, който в последствие да бъде приложен и да помогне и на други. Сред основните цели на Център за приобщаващо образование е и да разшири и задълбочи диалога за адресиране на специалните образователни потребности в българската образователна система. „Едно училище за всички“ се осъществява с подкрепата на Фондация „Америка за България“.

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
 

ОЩЕ