ela-bg.eu

Социално емоционално учене

Социално емоционално учене
Център за приобщаващо образование организира международната годишна конференция Приобщаващо образование 2019 – „Социално емоционално учене“, която ще се проведе на 5 и 6 октомври 2019 г. в гр. Поморие, хотел Феста Виа Понтика, с подкрепата на Фондация „Америка за България“ и Фондации VELUX.  

За седми пореден път ще се проведе форумът, който обединява на едно място специалисти, експерти и практици от всички сфери на приобщаващото образование, за да обменят идеи и да споделят опит, приложим за техните колеги.

За първи път ще се съберем на морския бряг и ще работим заедно в рамките на два дни. 

Фокусът на тазгодишната конференция е социално емоционалното учене (SEL) като системен подход за развитие на социално-емоционални умения на учениците. Фокусирайки се изцяло върху STEM компонента (STEM e акроним от първите букви на английските думи за наука (science), технология (technology), инженерство (engineering) и математика (maths).), забравяме SEL компонента, без който натрупаните знания остават неизползваеми. Събитието ще акцентира на търсенето на пресечна точка между академичните и социалните умения, което е постоянен процес на изследване на потребностите на децата във всеки един етап от развитието им.

Освен представяне на международния опит по темата, конференцията ще предостави възможност за дискусии, паралелни уъркшопи, обмяна на опит и контакти между участниците. Двудневният формат на събитието ни позволява да упражним социално емоционалното учене на място и да експериментираме с повишаване на собствените си умения и адаптивност към средата.

Програмата предвижда достатъчно време за формално и неформално учене и споделяне, така че всеки да си тръгне с нещо ценно, което да приложи в своята работа.

Кога: 5 – 6 октомври 2019 г.
Къде: гр. Поморие, хотел Феста Виа Понтика
 
Такса регистрация: 80 лв. 

Настаняване в хотел Феста Виа Понтика:
Единична стая – 100 лв. /за нощувка на база HB/
Легло в двойна стая – 68 лв. /за нощувка на база HB/
 
Предварителна програма:
 
5.10.2019 (събота)

8:30 – 9:00 Регистрация

9:00 – 9:20 Откриване от официалните гости

09:20 – 10:00 Приобщаващо образование, социално емоционално учене и поколение Z - за какво въобще говорим? Ива Бонева, изпълнителен директор на Център за приобщаващо образование

Тирания ли е приобщаващото образование в България? Поколението Z (или 4-24 годишните) много по-различни ли са от нас или от другите поколения преди тях? В крак с времето ли сме? Разбираме ли себе си?

10:00 - 10:50 Социалното приобщаване като форма на организация на общността – Салтанат Мурзалинова-Яковлева, ръководител на Центъра за социални приобщаващи програми, Алма-Ата, Казахстан

Представяне на работата и постиженията на Центъра за социални приобщаващи програми в Алма-Ата, Казахстан - уникално учебно заведение обединяващо деца със СОП и деца без СОП, които учат в напълно приобщаваща среда. Центърът обучава студенти, възрастни и представители на бизнеса на умения за изграждане на приобщаваща среда и комуникация.

10:50 – 11:20 Кафе пауза

11:20 – 12:10 Ефективни приобщаващи училища: колко важно е социално емоционалното учене - Лорън Кацман, директор програми, Център за развитие на образованието, САЩ

12:10 – 12:40 Уроците за живота, които учим в училище разходка в постер галерия на участници в конференцията

12:40 – 13:30 Обяд

13:30 – 15:00 Училището има смисъл, когато е Едно училище за всички
Къде бяхме и къде стигнахме заедно с партньорските ни училища по пътя на двете програми на Центъра “Училището има смисъл” и “Едно училище за всички”? Представяне на постиженията ни и на научените уроци от приобщаването в и извън училище.
 
15:00 – 15:30 Кафе пауза
 
15:30 – 17:00 Решаване на казуси - предварително изпратените от участниците в конференцията казуси ще бъдат решавани в малки групи и фасилитирани от представители на Професионална общност за приобщаващо образование.
 
17:00 – 19:00 Време за почивка
 
19:00 – 20:30 Вечеря  в ресторанта на хотела /за нощуващите в хотела/
 
20:30 – 22:30 Вечер с вино, музика, поезия и ... НУ
Каним ви на една споделена и емоционална вечер, по време на която ще се насладим на джаз и поезия. Всеки желаещ ще има възможност да прочете пред присъстващите свое любимо стихотворение на тема "Редовете, което ме научиха да ....".  За по-срамежливите ще има вариант за окачване на стиховете на стената.
 
В рамките на същата вечер участниците ще имат възможност да влязат в Стаята НУ. Тя е създадена специално за конференцията и е вдъхновена от успеха, който пожъна Стаята на срама, която организирахме в Музейко в рамките на неговата Taboo вечер през март 2018. Автор на идеята за двете стаи е Стефка Чинчева - психолог, обучител и консултант по теми, засягащи психичното здраве на учителите и сътрудничеството между училището и родителите.

 
6.10.2019 (неделя)
   
09:30 –10:30 Как училището може да обучава ума и сърцето? -  Марина Кларксън, психолог, учител и обучител

Какво ни показват различните емоции и за каква нужда ни разказва всяка от тях? Има ли "добри" и "лоши" емоции или всички те са ни нужни, за да можем да разберем себе си и другите? Как да подкрепим децата да се справят с трудни емоции като гняв, срам, страх, ревност и др.? Как да насърчим техните чувства на благодарност, смисъл и смелост? Как се грижим за възрастния, в който децата и младежите ще се превърнат, като насърчаваме емоционалната им зрялост и емпатия?

10:30 – 11:00 Взаимоотношения и взаимовръзки в училище - видео и дискусия, посветени на значимостта на пълноценното общуване и изграждане на дълготрайни взаимоотношения в училище. Модератор на дискусията е Екатерина Русева, Център за приобщаващо образование.
 
11:00 – 12:00 Паралелни ателиета по групи:

Ателие 1: Диференцираното преподаване – най-прекият път към приобщаване в класната стая – Димитър Лазаров, Център за приобщаващо образование

Ателието ще представи основите на диференциацията в преподаването с акцент върху посрещането на различията в приобщаваща класна стая.  Ще бъдат разгледани различни подходи към диференцирането и ще бъдат обсъдени възможностите за прилагането им от участниците в ателието.  

Ателие 2: Четири управленски рамки - в помощ на директорите – Ива Бонева, Център за приобщаващо образование

„Работа на директора е да оправя всичко“ е твърдение, което дори не изчерпва длъжностната им характеристика. Ще предложим един нов поглед – или четири различни рамки –  които могат да помогнат на директорите да се преместят от „оправянето“ на все нови и нови проблеми реактивно, към активното управление на средата в училище. А когато трябва да оправят неща, инструментариумът им ще е по-пълен.

Ателие 3: Глобалното гражданско образование като начин за социално емоционално учене – Лилия Кръстева-Пеева, Център за приобщаващо образованиеВ ателието ще търсим възможностите са се преподават теми от глобалното гражданско образование, като се развиват именно социални умения и умения за създаване на връзки и приятелства, като част от социалното и емоционално учене. 

Ателие 4: Укрепване на чувството за принадлежност чрез интегрирано социално, емоционално и академично учене в училище Колин Гасамис, докторант и преподавател във Вашингтонския университет, Сиатъл. 

В ателието д-р Гасамис ще представи важни теоретични аспекти и практически подходи, които подпомагат разбирането и регулирането на емоциите, и защо това е важно за процеса на учене. Участниците ще бъдат въвлечени в дейности за саморефлексия и учене чрез опит, както и провокирани да планират нови стратегии за справяне със стреса в класната стая.

12:00  - 13:30 Обяд и отпътуване

За регистрация и заявка за хотелско настаняване:  https://events.cmebg.com/годишна-конференция-за-приобщаващо-образование/178/

Регистрация за уъркшопа и повече информация
 
Полезна информация:
Хотел Феста Виа Понтика
Адрес: гр. Поморие, ул. Чайка 2
GPS координати: 42.564376, 27.60109

С автомобил
На първото кръгово движение в Поморие /посока Бургас-Поморие/ се избира вторият изход, продължава се направо 50 м. и хотелът е от дясната страна.

С автобус
С междуградски автобус или с автобус на градския транспорт се слиза на автобусната спирка пред „Sunset Resort“ след първото кръгово движение в Поморие /посока Бургас-Поморие/. Връща се по ул. „Княз Борис l“ и след 20 м. се завива наляво по ул. „Чайка“. След 50 м. хотелът ще бъде от дясната страна.
 

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
Във всяко училище има деца, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, временно, за по-дълъг период от време или постоянно, за да учат пълноценно. За нас, приобщаването в образованието е възможност училището да предоставя качествено образование на децата, независимо от техните образователни потребности, етническа принадлежност, социално-икономически статус или ограниченията на средата, в която растат. Затова в рамките на Програма „Едно училище за всички“ Центърът работи в партньорство с общообразователни училища като ги подкрепя в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда.

Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда „Едно училище за всички“

Въпреки увеличаващия се брой приобщаващи учители, малко училища осъзнават и целенасочено прилагат принципите на приобщаващото образование към своите политики и практики. Център за приобщаващо образование създаде в български контекст и в партньорство с пет училища модел за изграждане на приобщаваща училищна среда. Моделът работи в четири основни области за развитие на училището: училищно управление, педагогически практики, партньорство с родителите и детска закрила. Моделът е иновативен инструмент за промяна на средата, която промяна, се изразява в увеличаване на удовлетвореността на работещите в нея и повишаване академичните и социалните успехи на децата.
 

ОЩЕ