ela-bg.eu

Повече за нас :: Конференции

Годишната конференция на Център за приобщаващо образование е ежегоден международен форум, на който организацията представя и поставя за дискусия актуалните теми и тенденции в сферата на приобщаващото образование. Събитието е най-голямата и единствена платформа за обсъждане на приобщаващо образование в България. Първата конфeренция по приобщаващо образование бе проведена през 2007 година, а от 2014 се провежда ежегодно.
 

Конференция Приобщаващо образование 2019

Социално емоционално учене
Социално емоционално учене

Конференция Приобщаващо образование 2018

Роли и взаимодействие в приобщаващото образование
Роли и взаимодействие в приобщаващото образование

Конференция Приобщаващо образование 2017

Партньори на приобщаването в общността
Партньори на приобщаването в общността

Конференция Приобщаващо образование 2016

 Приобщаващото образование през опита на учителите и директорите
Приобщаващото образование през опита на учителите и директорите

Конференция Приобщаващо образование 2015

ЕДНО УЧИЛИЩЕ ЗА ВСИЧКИ – изграждане на приобщаваща училищна среда
ЕДНО УЧИЛИЩЕ ЗА ВСИЧКИ – изграждане на приобщаваща училищна среда

Конференция Приобщаващо образование 2014

Приобщаващо образование – образованието на 21 век
Приобщаващо образование – образованието на 21 век

Видеа

За приобщаващото образование - от учители за учители
За приобщаващото образование - от учители за учители
 Приобщаващото образование в три думи - Джон Рейвънскрофт и Джералдин Сканлън, лектори от Конференция 2014
Приобщаващото образование в три думи - Джон Рейвънскрофт и Джералдин Сканлън, лектори от Конференция 2014
 Как училището може да бъде по-интересно за децата? - Дъг Чийни, лектор Конференция 2015
Как училището може да бъде по-интересно за децата? - Дъг Чийни, лектор Конференция 2015

Конференция Приобщаващо образование 2007

Отвъд затрудненията в научаването: уникалност на различието, стъпка към приобщаване
Отвъд затрудненията в научаването: уникалност на различието, стъпка към приобщаване