ela-bg.eu

Дни на приобщаването 2017: Победители в конкурсите: „Приобщаващи практики в класната стая” и „Практики за приобщаване на широката общност"

25 май 2017 г.
Дни на приобщаването 2017: Победители в конкурсите: „Приобщаващи практики в класната стая” и „Практики за приобщаване на широката общност"
По случай Дните на приобщаването 2017 Център за приобщаващо образование обяви два конкурса, имащи за цел да разпространят и популяризират добри и вече работещи практики на приобщаване в българските училища.

До 10 май учители от цяла България имаха възможността да изпращат своите разкази и снимки за техните вдъхновяващи примери.

След внимателна оценка на професионално жури в състав: проф. Силвия Николаева, СУ „Св. Климент Охридски“, доц. Ваня Божилова, СУ „Св. Климент Охридски“, Виктория Бъчварова, Център за приобщаващо образование, Маргарита Аспарухова, Център за приобщаващо образование, Елисавета Таракджи, Център за приобщаващо образование и Радка Пелтекова, ресурсен учител в 149 СУ София, "Заедно в час".

Победителите в двата конкурса:

„Приобщаващи практики в класната стая” :

1-во място: Таня Манолова, учител по математика, Професионална гимназия по туризъм ,,Александър Паскалев'', гр. Хасково - „Математически калейдоскоп“
2-ро място: Виолета Видолова-Панайотова, главен учител, ДГ Слънце, гр. Левски – „Приказка за цветовете“
3-то място: Мария Петрова, старши учител НУП, ОУ „Райна Княгиня“, гр. Пловдив - „Учим заедно – екипни уроци за обобщение“
4-то място: Марта Радева, учител по български език и литература и класен ръководител в Първо основно училище „Христо Смирненски”, гр. Провадия - „Да приобщиш чрез силата на образите и словото“
5-то място: Радалия Касърова, старши учител по математика, ОУ "Антон Страшимиров", с. Светлен, община Попово, област Търговище - „Учене чрез игри“
6-то място: Галина Дингилиева, учител в група за целодневна организация на учебния ден (ПИГ), СУ „Христо Ботев“, гр. Съединение - „Моите мечти“, част личен проект „Индивидуалности в екип = успех“

„Практики за приобщаване на широката общност към училищния живот":

1-во място: Олимпия Миран, ДГ „Чучулига“, гр. Пловдив - „Заедно в името на децата“
2-ро място: Румяна Лозева, ПГ „Проф. д-р Асен Златаров”, гр. Димитровград – „Практики за приобщаване на широката общност към училищния живот“
3-то място: Мария Хаджистойчева, ОУ „Св. Паисий Хилендарски”, с. Сотиря - „Професии на хората от моето родно място“
4-то място: Лилия Рачева, ОУ „Никола Йонков Вапцаров“ гр. Казанлък – „Добротворчески мисии“
5-то място: Светлана Станчева, СОУЕЕ, гр. Русе - Съвместна дейност с родителите за подобряване на четивната техника и за формиране на читателски интерес
6-то място: Ани Ангелова и Албена Цветкова, СУ Иван Вазов, гр. Вършец - клуб „Добротворци“.

Те ще получат своите награди на 16-ти юни на Празника на приобщаващото образование, който ще се проведе на Голямата поляна в Южния парк в София от 18:00 ч.

Повече информация за събитието: www.cie.bg и във Facebook.

Национална кампания Дни на приобщаването 2017 се провежда за втора поредна година. Тя се организира в рамките на Програма „Едно училище за всички“ – Фаза 2, с подкрепата на Фондация „Америка за България“, в която ЦПО заедно с училища партньори от цялата страна ще се фокусира върху прилагане и усъвършенстване на Първия български модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда.

Целта на кампанията е да се обърне внимание на практики, които изграждат училищна среда, основана на уважение и приемане на другия. Във фокуса на вниманието тази година е приобщаващият учител, който помага на децата да развиват способностите си, да превъзмогват трудностите и ги подкрепя в тяхното израстване.

Още свързани

Едно училище за всички

Едно училище за всички е нашата най-мащабна и всеобхватна кауза, нашето raison d’etre (raison d’etre, фр. – причина за съществуване). Крайната ни цел е широко въвеждане и прилагане на принципите на приобщаващото образование.

Приобщаващото образование е процес на промяна на училищната среда, основана на уважението и приемането на другия. Мъдро управление на училищните процеси, така че децата да бъдат подкрепяни да развиват способностите си и да превъзмогват трудностите, учителите да се чувстват насърчени и уверени, че могат да се справят с нарастващите предизвикателства, а родителите да поемат своята отговорност и роля в партньорство с училището.
Във всяко училище има деца, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, временно, за по-дълъг период от време или постоянно, за да учат пълноценно. За нас, приобщаването в образованието е възможност училището да предоставя качествено образование на децата, независимо от техните образователни потребности, етническа принадлежност, социално-икономически статус или ограниченията на средата, в която растат. Затова в рамките на Програма „Едно училище за всички“ Центърът работи в партньорство с общообразователни училища като ги подкрепя в процеса на изграждане на приобщаваща училищна среда.

Модел за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда „Едно училище за всички“

Въпреки увеличаващия се брой приобщаващи учители, малко училища осъзнават и целенасочено прилагат принципите на приобщаващото образование към своите политики и практики. Център за приобщаващо образование създаде в български контекст и в партньорство с пет училища модел за изграждане на приобщаваща училищна среда. Моделът работи в четири основни области за развитие на училището: училищно управление, педагогически практики, партньорство с родителите и детска закрила. Моделът е иновативен инструмент за промяна на средата, която промяна, се изразява в увеличаване на удовлетвореността на работещите в нея и повишаване академичните и социалните успехи на децата.
 

ОЩЕ